MENU

Ako robia marketing úspešné firmy?

Názory na to, čo je to marketing a čo by sa malo od marketingu očakávať, sú stále veľmi rôznorodé.

Pre mnohých je marketingom len cielená reklama na internete, reklama v TV alebo letáčik, reklamný predmet.
Pre úspešných marketing znamená skúmanie a hľadanie konkrétneho voľného miesta na trhu ešte predtým, ako prinesú produkt a spustia reklamu.

Aká je úloha úspešného marketingu?

Úlohou úspešného marketingu je nájsť odpoveď na otázku: Prečo by si mal zákazník kúpiť Váš produkt a nie produkt konkurenčný.
Na základe týchto informácií vytvoriť pre produkt alebo značku jasný pozicioning na trhu.
V zmysle stanoveného pozicioningu vytvoriť benefity a hodnotu pre budúcich zákazníkov, ktoré im budú jasne a cielene komunikované rôznymi komunikačnými nástrojmi.
A neustále merať dosiahnuté výsledky. Analyzovať dnešný dynamicky rozvíjajúci sa trh a hľadať nové možnosti, príležitosti a inovácie.

Tradičný postup a vnímanie marketingu na Slovensku vyzerá takto:

Firma vyrobí alebo importuje produkty, tovary alebo služby. A obchodné oddelenie následne hľadá pre produkt trh, konkrétneho zákazníka, predáva tieto výrobky, stanovuje ceny a vyjednáva zľavy.

Marketingové oddelenie, ak vôbec nejaké je, uvádza hotový produkt na často neznámy trh a zabezpečuje určitú propagáciu, teda reklamu, prípadne reklamné predmety viac-menej podľa vlastnej úvahy a väčšinou s malým rozpočtom.
Ponúka hotový produkt neurčitým zákazníkom s určitou cenou s nádejou, že hádam niekto prejaví záujem a kúpi.

Marketing tradične znamená u nás predovšetkým reklamu v akejkoľvek forme.

Súčasný marketing

Doba sa však mení stále rýchlejšie, trh denne podlieha zmenám, informácií stále pribúda, menšie firmy často  v dennom boji o prežitie nestihnú ani včas zaregistrovať nástup konkurenta alebo nové témy vo svojom biznise.

Tlak na predajnú cenu je stále silnejší, nastúpil masívny predaj výrobkov i služieb cez internet – všetko je inak, ako pred pár rokmi.

Preto je nevyhnutné, aby aj marketing bol vo firmách vnímaný inak, aby manažéri mali dostatok znalostí a odborných informácií o tom, ako a kam firmu posunúť. A k tomu nevyhnutne potrebujú marketing fungujúci tak, aby firme zabezpečil úspech.

Dnes  je možné kúpiť prakticky všetko, ponuka je obrovská a stále rastie.

O kúpe výrobku alebo služby rozhoduje stále viac  konkrétny  zákazník so svojimi konkrétnymi potrebami a požiadavkami. Zákazníkom pritom môže byť iná spoločnosť, alebo koncový spotrebiteľ v obchode.

Aká je úloha dnešného marketingu?

Marketing  musí byť motorom firmy. Je to neustály proces, ktorý začína ja končí pri analýze trhu a zákazníkoch.

Marketing určuje stratégiu firmy.
Obchod až následne rozvinie obchodnú stratégiu a taktiku.

Marketing počúva zákazníka, zisťuje jeho potreby a priority a pomáha vytvoriť produkt, ktorý bude v niečom iný, lepší ako konkurenčný. Nie vždy je rozhodujúca cena. Rozhodujúce sú benefity a hodnoty pre zákazníka ale aj hodnota samotnej značky.

Marketing predchádza samotnej výrobe alebo dovozu, resp. tvorbe produktu, výrobku alebo službe. Stojí na začiatku, ale aj na konci úspechu firmy. Skúma a meria pred tým – a skúma a meria následne, či je stratégia úspešná a kedy a čo je potrebné upraviť alebo zmeniť.

Marketing hľadá miesto na trhu, hľadá nové segmenty zákazníkov, počúva a skúma, čo sa deje, sleduje konkurenciu, dáva návrhy na tvorbu produktu a najmä ceny. Aktívne spolupracuje so všetkými zložkami firmy.

Marketing neustále inovuje produkt podľa požiadaviek konkrétneho trhu, príp. konkrétneho zákazníka, musia reagovať na konkurenčné produkty, ceny, služby zákazníkom, pozáručný servis, dodacie lehoty, spolu tvoria hodnotu pre zákazníka. Smerovku však drží marketing.

Následne marketing spolu s reklamnými, kreatívnymi a digitálnymi agentúrami vytvára propagáciu na základe pozicioningu produktu alebo značky, tak aby reklama oslovila jasne definovanú cieľov skupinu zákazníkov.

A aby sa kruh uzavrel, marketing v spolupráci s obchodom zisťuje a meria obchodné výsledky, cenovú stratégiu, dôvody kolísania predaja, dôvody reklamácií, výstupy zo  zákaznícke servisu a pod.

Podľa výsledkov upravuje alebo prepracuje marketingovú a obchodnú stratégiu a na základe nových požiadaviek trhu opäť inovuje a modernizuje portfólio produktov.

Páčil sa vám tento článok? Ukážte ho aj iným.

MENU