MENU

Čo môže odhaliť 360 stupňová väzba? Príklad z reálnej firmy.

V predchádzajúcom článku 360 stupňová väzba sme si povedali, čo znamená a prečo je potrebné, aby tento manažérsky nástroj využívali aj stredné veľké spoločnosti.

Teraz si ukážeme príklad z reálnej praxe. Firma, ktorá pôsobí dlhé roky na trhu začína mať problémy v zmysle stagnácie predaja. Obchodní manažéri sú pravidelne trénovaní, poznajú trh, majú dobré vzťahy so svojimi existujúcimi zákazníkmi.

Kde je teda problém?

360 stupňovou spätnou väzbou prešli 3 obchodní manažéri. Každý z nich má na starosť iný segment trhu, svojich zákazníkov aj obchodných zástupcov.

Výsledky tejto spätnej väzby poukázali u všetkých manažérov na jeden kľúčový problém, a tým sú inovácie a nové technológie či už v sortimente alebo pri komunikácií so zákazníkmi.

Ani jeden z manažérov nemal nízke hodnotenie, čo sa týka riadenia, koordinácie, koučovania, delegovania úloh, plánovania a organizácie práce.

Nízke hodnoty sa ale objavili práve pri kreativite a aplikácii nových technologických zmien a inovácií.

Pozrime sa na vybrané výsledky 360 stupňovej väzby.

 

 

Čo z toho vyplýva?

Bez aplikácie 360 stupňovej väzby by manažéri pravdepodobne prešli rozvojovým programom v oblasti leadershipu, koučingu alebo technikami predaja a zákazníckeho prístupu. Tieto tréningy by ale nepodporili ich ďalší rast a hlavne nie nárast obratu spoločnosti. V horšom prípade by boli nahradení novými ľuďmi, čo by ale nemuselo viesť k zlepšeniu obchodných výsledkov.

Naopak manažérom v tomto prípade je potrebné poskytnúť tréningy v oblasti nových technológií a inovácií. Urobiť analýzu trhu, konkurencie, portfólia a očakávania zákazníkov v tomto segmente. Prípadne pribrať do tímu inovátora z mladých talentov, ktorý by priniesol nové zmýšľanie a pomohol priniesť potrebné zmeny v zmysle očakávania.

Páčil sa vám tento článok? Ukážte ho aj iným.

MENU