MENU

Čo všetko môžete zistiť pomocou vhodne zvoleného prieskumu?

Komplexný prieskum trhu stále využívajú najmä veľké firmy a korporácie. V dnešnom konkurenčnom boji ale potrebuje informácie z trhu každá firma, ktorá vyrába a predáva produkty alebo služby. Túto skutočnosť si mnoho firiem uvedomí, až keď je neskoro a ich obraty padajú, respektíve nové inovácie sa neujali.

Často firmy na Slovensku nie sú ochotné investovať do kvalitného a profesionálneho prieskumu a radšej idú cestou pokus – omyl. Neuvedomujú si, že táto cesta je v konečnom dôsledku drahšia, lebo strata obratu a náklady na vynaloženú pracovnú silu sú omnoho vyššie.

Vhodne zvolenou metodológiou prieskumu a správne nastavenými otázkami zistite odpovede na problematiky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na Vaše podnikanie a najmä na jeho úspešnosť.  Práve informácie z trhu sú nosným základom úspechov veľkých nadnárodných spoločností. Mnoho ľudí pod pojmom prieskum trhu stále vníma oslovenie na ulici niekoľkých náhodných ľudí a položenie 3-4 otázok.  Toto ale nie je prieskum v pravom slova zmysle, je to len jedna z foriem prieskumu, ktorá sa používa pre získanie pár údajov na nejakom konkrétnom mieste. Prieskum, ktorý prináša relevantné informácie pre rozhodovanie je iný. Nepýtame sa náhodných ľudí, ale ľudí podľa konkrétnych kritérií, ktorí reprezentujú populáciu Slovenska. Vďaka tomu môžeme prieskum kvantifikovať a teda účastníkov populácie považovať za „model“ populácie Slovenska.

Čo teda všetko môžete zistiť vďaka prieskumu trhu?

 • Aký je veľký trh v kategórii v ktorej podnikáte?
 • Koľko ľudí si takéto produkty / služby kupuje – aká je veľká penetrácia.
 • Ako je na trhu vnímaná vaša značka a v čom sa podľa zákazníkov líši od konkurenčných značiek?
 • Ako hodnotia zákazníci silné a slabé stránky vašej značky?
 • Ktoré cieľové skupiny kupujú vaše produkty a aké sú ich sociálno-demografické charakteristiky?
 • Aký je váš pozcioning značky, produktu a kde je nepokryté miesto na trhu?
 • S čím sú vaši zákazníci spokojní a čo vám odporúčajú zákazníci zlepšiť?
 • Ktoré benefity sú pri rozhodovaní pre vašich zákazníkov najdôležitejšie?
 • Prečo kupujú zákazníci práve vaše produkty /služby?
 • Prečo zákazníci konkurencie nekupujú vaše produkty /služby?
 • Potrebujete vedieť, ako budú hodnotiť zákazníci váš nový produkt z hľadiska ceny a očakávaných vlastností, ešte pred jeho uvedením na trh?
 • Potrebujete otestovať nové obaly, alebo nové príchute produktov?
 • Chcete vedieť, ako budú zákazníci vnímať vašu reklamu pred jej spustením?
 • Koľko zákazníkov zaznamenalo vašu reklamu?
  Oslovila vaša reklama správnu cieľovú skupinu?
 • Ako správne nastaviť marketingovú stratégiu a komunikáciu?
 • Ako efektívne osloviť vašu cieľovú skupinu zákazníkov?

Pred tým, ako sa budete nad prieskumom trhu zamýšľať, je dôležité vedieť cieľ prieskumu. Ak nie je jasný cieľ, nemusia byť vhodne zvolené otázky, metodológia a najmä cieľová skupina respondentov. Výsledky prieskumu následne nemusia priniesť požadovaný efekt.

 

Páčil sa vám tento článok? Ukážte ho aj iným.

MENU