MENU

Desatoro pozitívneho myslenia v podnikaní.

Pozitívne myslenie je dnes horúco témou a týka sa každej našej činnosti vrátane podnikania a riadenia spoločnosti.

Pozitívne myslenie nie je hon za úspechom a bohatstvom, ale spokojnosť a radosť v každodennom živote.
Nie je o tom, že si stanovíme ciele a ideme za nimi hlava nehlava. Ale ciele napĺňame tak, aby sme robili radosť svojim zákazníkom a férovo sa stavali ku každej situácií, aby sme sa mohli vždy pozrieť na seba do zrkadla.

Naše vzťahy, či už osobné alebo pracovné sú vždy zrkadlom nás.

To ako sa správame k zákazníkom, dodávateľom, zamestnancom, odzrkadľuje spokojnosť samého so sebou. A pozitívne myslieť môžete len vtedy, ak ste spokojní sám so sebou,  ak sa dokážete odstrihnúť od všetkých negatívnych emócií aj činov. Až v tomto stave dokážete realizovať svoje myšlienky a zhmotniť ich. Ako myslieť pozitívne v podnikaní?

Aké je desatoro pozitívneho myslenia v podnikaní alebo riadení spoločnosti?

1. Stanoviť si cieľ podnikania nielen s úmyslom zarobiť, ale aj s úmyslom svojimi produktmi alebo službami pomáhať ľuďom.

2. Za svojim cieľom ísť s úctou, rešpektom a trpezlivosťou.

3. Každého zákazníka s láskou obslúžiť bez ohľadu akú tržbu alebo zisk prinesie. Aj toho, čo sa rozhodne nenakúpiť, alebo príde tovar reklamovať.

4. Nikdy nevyužívať nekalé praktiky, klamstvá alebo zvádzanie zákazníkov. Nielenže Vám to vesmír vráti späť, ale v dnešnej dobe okamžitých referencií na
internete môžete veľmi rýchlo prísť o zákazníkov.

5. Neriešiť malé nezdary ale tešiť sa z každej maličkosti. Každú prekážku brať ako výzvu, ktorá nás posúva ďalej.

6. Svojim dodávateľom, zamestnancom platiť v termíne a pri každej platbe poďakovať dodávateľovi alebo zamestnancom, že Vám pomáhajú pri chode Vašej
firmy. Ak neplatíte svoje záväzky, blokujete si sami prísun energie aj peňazí.

7. Svoju konkurenciu brať ako partnera. Kritikou, hnevom alebo nenávisťou si blokujete svoju energiu a priťahujete žalúdočné a srdcové problémy.

8. Tešiť sa z každého okamihu a usmievať v každej chvíli. Radosť prináša radosť nielen nám ale aj celému nášmu okoliu. Radosť a spokojnosť znamená pozitívne myslieť a žiť.

9. Každý deň sa na chvíľu stíšiť a počúvať sám seba. Ticho nielen lieči ale prináša aj nové nápady a inšpirácie.

10. A na záver dňa poďakovať sa každý deň za všetko, čo deň priniesol, za všetko čo máme.

Zákon vesmíru je nastavený tak, že dostávame presne to, čo dávame. Ak si ukradneme niečo z toho, čo nám nepatrí, karma nám to vráti aj s úrokmi.
A tak podľa starého a múdreho príslovia nikdy nerob druhým to, čo nechceš aby robili tebe.

 

 

Páčil sa vám tento článok? Ukážte ho aj iným.

MENU