MENU

Employer Branding je nielen o reklame, ale aj o odporúčaniach.

Je Employer branding len o reklame, atraktívnom inzeráte a komunikácií na sociálnych sieťach?

Nedostatok pracovnej sily na trhu sa prejavuje aj v náraste firiem, ktoré začínajú budovať svoju značku zamestnávateľa. Employer Branding je in. Mení sa forma inzerátov na hľadanie kandidátov, pribúda komunikácia na sociálnych sieťach, billboardy aj videá.

Treba povedať, že marketing v HR je dôležitou súčasťou budovania značky zamestnávateľa, čiže Employer Brandingu. Dobre zvolená a cielená komunikácia zvyšuje image, znalosť značky, teda mena spoločnosti ako zamestnávateľa a celkovú reputáciu. Na druhej strane akákoľvek komunikácia benefitov, ktoré dostatočne neodzrkadľujú skutočné hodnoty spoločnosti, môže znamenať len vyhodené peniaze.

Len reklama nestačí. Employer Branding znamená viac.

Tak ako v spotrebiteľskom marketingu stačí ak značka raz sklame a negatívne informácie a referencie sa šíria veľmi rýchlo. Rovnako je to aj na pracovnom trhu. Ak sklamete očakávania svojich novoprijatých zamestnancov, nielenže čoskoro odídu, ale rovnako šíria aj negatívne informácie medzi svojimi priateľmi, známymi.

Budovanie značky zamestnávateľa musí ísť aj smerom dovnútra.

Súčasťou je budovanie celkovej firemnej kultúry. Dôraz sa pritom čoraz viac kladie najmä na pozitívnu atmosféru, zlepšovanie vzťahov v tíme, väčšiu empatiu zo strany riadiacich pracovníkov a celkovú harmóniu naprieč spoločnosťou. Žiadna reklama firme nepomôže, ak sú zamestnanci nespokojní, frustrovaní a svoje postoje šíria ďalej.

Odporúčania sú in.

V každom prieskume vychádza, že komunikácia formou MOW (mouth of world) teda formou odporúčaní je veľmi účinná forma. Koľko krát ste si niečo kúpili na základe odporúčania priateľov alebo známych? Prečo sledujeme referencie obchodov alebo hotelov pred samotnou kúpou?
Prečo nám firmy dajú zľavu, ak odporučíme nejakého ďalšieho zákazníka?
Prečo je súčasťou každého krátkeho dotazníka e-shopu otázka odporučili by ste nás svojim priateľom a známym?

A viete ako by odporúčali Vaši zamestnanci Vašu spoločnosť?

 

Páčil sa vám tento článok? Ukážte ho aj iným.

MENU