MENU

Focus Groups alebo Skupinové diskusie by mali byť súčasťou každého prieskumu.

Skupinové diskusie alebo tzv. Focus Groups Discusions sú často využívanou metodológiou kvalitatívneho prieskumu.

Skupinové sa nazývajú preto, že ide o skupinu 6-8 respondentov, s ktorými zhruba 2 hodiny diskutuje skúsený moderátor. Zväčša sa realizujú  2-4 skupiny vo viacerých mestách v rámci Slovenska.

Diskusie musia byť interaktívne a vedené tak, aby sa do nich zapájali všetci respondenti rovnomerne.

Dôležitým faktorom je výber respondentov. Respondenti sú vyberaní podľa požiadaviek klienta, zvyčajne ide o spotrebiteľov produktu klienta alebo naopak o spotrebiteľov konkurenčných produktov.
Počas skupinových diskusií sa respondenti  zapájajú do množstva psychologických hier.

Čo je cieľom Focus Groups (skupinových rozhovorov)?

Cieľom Fokusových skupín je odhaliť hĺbkové postoje, názory a správanie sa zákazníkov, ktoré sa nedajú získať štandardnými dotazníkmi, čiže kvantitatívnym prieskumom. Využívajú sa aj na potvrdenie alebo vyvrátenie hypotéz, ktoré sú vždy jasne vopred definované. Pomocou Focusových skupín testujeme nové príležitosti a inovácie, nové koncepty produktov, komunikácie a reklamy, ale aj webové stránky a e-shopy. V poslednej dobe sú využívané aj v oblasti ľudských zdrojov pri budovaní employee brandingu a hodnoty spoločnosti – EVP (Employee Value Proposition),

Ako prebiehajú Focus Groups (skupinové diskusie)?

Základom skupinových diskusií sú respondenti, ktorí musia predstavovať reálnu cieľovú skupinu alebo naopak nezákazníkov kategórie, produktu alebo služby. Pri reálnych zákazníkoch hľadáme motivátory kúpy produktu, pri nezákazníkoch naopak bariéry, ktoré ich odrádzajú od nákupu. Správna regrutácia respondentov je základom úspechu. Ak diskutujúci nie sú vhodne zvolení, ak ide o náhodne oslovených ľudí napr. na sociálnych sieťach, môžu ich názory skresliť celý výstup prieskumu.

Pri regrutácií respondenti prechádzajú tzv. screeningom, čo je ich presná špecifikácia podľa veku, pohlavia, typu domácnosti, podľa toho aké značky nakupujú, v akých obchodoch nakupujú, kde pracujú a aké sú ich životné postoje. Až respondent, ktorý spĺňa vopred definované kritéria, sa môže skupinových diskusií zúčastniť.

Focusové skupiny vedie skúsený moderátor, ktorý má vopred pripravený scenár. Počas týchto diskusií používa rôzne projektívne techniky, ktoré pomáhajú respondentom zdieľať aj tie názory, ktoré by v diskusii nepovedali. Dôležitou úlohou moderátora je aj ustrážiť správny priebeh diskusie, tak, aby sa vyjadrovali rovnomerne všetci respondenti, aby hovorili k veci, jasne a otvorene.

Pri Focusových skupinách v oblasti ľudských zdrojov sú respondentmi zamestnanci alebo potenciálni zamestnanci.

 

Páčil sa vám tento článok? Ukážte ho aj iným.

MENU