MENU

Chcete otvoriť novú prevádzku, e-shop alebo priniesť aplikáciu? Čo je prvý krok?

Chcete priniesť na trh niečo nové? Inovujete?  Chcete otvoriť novú prevádzku, e-shop?

A rozmýšľali ste nad tým, že si najskôr zistíte informácie o trhu?

Pravidelne sa stretávam s množstvom zaujímavých nápadov, ktoré chcú podnikatelia, mladí ľudia priniesť na trh. Ale nie každý dobrý nápad aj uspeje. Napriek tomu, že podnikateľ investoval do marketingu, podpory aj komunikácie.

Prečo?

Častou príčinou je absencia dôkladnej analýzy trhu a reálneho potenciálneho záujmu budúcich zákazníkov. Mnohí podnikatelia sa riadia názormi svojho okolia, známymi, prípadne si  urobia malú anketu prostredníctvom sociálnych sietí. Podľa toho si zvolia cieľovú skupinu a následnú komunikáciu a podporu.
Často chcú podnikatelia priniesť na Slovensko produkty a služby, s ktorými sa stretli v zahraničí, pretože tam je po tom dopyt.

Skôr ako investujete do samotného podnikania, investujte do profesionálnej analýzy trhu.

Prieskum trhu nie je len krátka anketa, ale sofistikovaná veda,  ktorá dokáže priniesť cenné a jedinečné informácie.

Aké sú základné parametre takého prieskumu?

Prieskum musí byť reprezentatívny

Ak chcete zistiť potenciál trhu, tak prieskum musí byť na väčšej vzorke respondentov, ktorá reprezentuje obyvateľov Slovenska podľa sociodemografických kritérií ako je pohlavie, vek, región, veľkosť sídla a vzdelanie. Ak je prieskum na lokálnej báze, rovnako musí byť zachovaná reprezentativita daného regiónu.

Otázky musia byť správne položené

Otázky, ktorými sa zisťuje potenciál sú postavené tak, aby dokázali priniesť relevantné informácie.
Dotazník by mal byť kombináciou otvorených otázok, kde si respondenti vyberajú z viacerých možností, ale aj tzv. maticových otázok, kde sa postoje a názory hodnotia pomocou škály.

Otázka: „Mali by ste záujem o takýto produkt“ je nedostatočná, lebo vám na ňu môže kladne odpovedať aj ten, čo takéto produkty alebo služby vôbec nevyužíva alebo by možno aj využíval, ale iba ak by to bolo zadarmo či za veľmi nízku cenu. Preto sa vždy pýtame respondentov aj na základné spotrebiteľské správanie v kategórií alebo pri podobných produktoch.

Napríklad ak chcete otvoriť prevádzku reštaurácie v centre mestá, nemá zmysel dopytovať sa na potenciál využívania ľudí, ktorí do centrá mestá chodia len sporadicky, v centre mestá vôbec nevyužívajú gastronomické služby alebo ich nevyužívajú vôbec. Ak by ste robili prieskum aj na takýchto respondentoch, výsledky budú skreslené a Vaša stratégia na takýchto číslach nerelevantná.

Metodológia musí byť zvolená podľa konkrétneho cieľa

Nie pre každý typ analýzy je vhodný online prieskum.

V prípade prevádzky v konkrétnom meste je vhodný prieskum v danej lokalite. Často sa využíva aj metodológia pozorovania, sprevádzané nákupy alebo tzv. exity, čiže dopytovanie pri odchode z predajného miesta.

A na hlbšie pochopenie spotrebiteľského správania, stanovenie positioningu, ale aj testovanie webových stránok  sa používajú skupinové diskusie tzv. Focus Groups Discusion alebo individuálne rozhovory na menšej vzorke.

A v B2B prieskume funguje najlepšie telefonické dopytovanie.

Ukážme si pár príkladov:

Príklad: Pani Jana prináša nový e-shop

Pani  Jana chce priniesť na trh kvalitné  BIO pracie prášky, ktoré sú ekologické a na prírodnej báze. Ich cena je ale takmer dvojnásobná ako tých štandardných z obchodu. Jej priateľky ktoré osloví, jej tento nápad odobria a uistia ju, že budú jej zákazníčky.

Pani Jana si s dodávateľom zo zahraničia dohodne obchodné podmienky. Minimálne množstvo odberu je jeden kamión. Pani Jana investuje do peknej webovej stránky, ako aj reklamy cez sociálne siete.  Jej obraty ale nenapĺňajú jej očakávania.

Prečo?

Pretože pracie prášky na internete nakupuje zhruba 3% zákazníkov. Na Slovenskom trhu je silne zakorenený zvyk k značkám, ktoré dobre poznáme. Najpredávanejšie dve značky sú Ariel a Persil. A ženy, najmä z Bratislavy,  ktoré chcú vyššiu kvalitu si ich kúpia v susednom Rakúsku.

Príklad: Pán Peter komunikuje novú aplikáciu na obchod s módou.

Pán Peter, obchodník s kvalitnou módou chce priniesť svojim zákazníkom aplikáciu, ktorá im zjednoduší ich nákup. Oblečenie je štýlovo skôr kvalitná elegancia pre ženy z biznisu. Nosná cieľová skupina pre takúto módu sú ženy vo veku 30 -45 rokov.  Obchodník do aplikácie investuje pomerne vysokú sumu a aplikácia má byť nosným benefitom na odlíšenie sa a zvýšenie obratu. Zaneprázdnené ženy predsa nemajú čas na nakupovanie.

Po čase ale zistí, že aplikácia je využívaná minimálne a svoju marketingovú komunikáciu musí  preniesť aj do štandardnej off- line reklamy v ženských lifestylových časopisoch.

Prečo? Pretože ženy skúšajú nové  aplikácie výrazne menej ako muži.  Na nové aplikácie sú výrazne viac orientovaní ľudia do 34 rokov. Aj ľudia vo vyšších manažérskych pozíciách majú o aplikácie nižší záujem. Preto je potrebné už pri plánovaní samotného produktu a jeho cieľovej skupiny rozmýšľať aj nad formou komunikácie.


Pozrite sa na obrázok aký je rozdielny dosah aplikácii na jednotlivé skupiny ľudí. Podľa našich výsledkov majú najväčší dosah aplikácie na mužov vo veku 18-35 rokov, ktorí pracujú v administratíve. Respektíve, čím väčšia je šípka na obrázku, tým väčší záujem o aplikácie.

A na záver veta, ktorú počúvam často – Slovensko je malá krajina a malý trh. Ako sa hovorí, dobrého stačí málo.  Ale dobrých informácií nikdy  nie je dosť.

Páčil sa vám tento článok? Ukážte ho aj iným.

MENU