MENU

Millenials vs. generácia X. Má zmysel motivovať generáciu X?

Pálčivou témou, o ktorej sa dnes hovorí je  generácia Millenials a teda mladé talenty. Ako ich pritiahnuť, motivovať, riadiť aj odmeňovať.  Generácia Millenials  je aktívna, dynamická, digitálna  a prináša nové nápady a inovácie do firiem. Na druhej strane je to generácia, ktorá potrebuje nové výzvy,  a ak príde výzva z akejkoľvek inej firmy, je ochotná svojho zamestnávateľa veľmi rýchlo vymeniť.  A ak má riešiť dilemu typu pracovný deadline alebo svoj súkromný život, nemá problém deadline odložiť na zajtra.

Nikde sa ale nehovorí, ako motivovať  a odmeňovať tých, ktorí sú už na pracovnom trhu dlhšie a ktorí  firmy pred 15- 20 rokmi budovali. O tých, ktorí sú k svojmu zamestnávateľovi lojálni.

Millenials sú proste in. Generácia X a starší  ľudia sú na druhej koľaji, pričom majú ešte do dôchodku ďaleko. Úcta k ich skúsenostiam a rokom lojálnej práce by mala mať vyšší rešpekt. Gro exekutívnej práce každej firmy je aj tak postavenej práve na tejto generácií. Táto generácia možno nepočúva na slová ako dosiahnuť úspech, ale ako mať radosť z práce, ktorú robí.  Investícia do motivačných tréningov tejto generácie, ale aj zvýšenia digitálnych zručností  má určite zmysel.

Dôležitým faktom je aj demografický vývoj. Pokiaľ je dnes nedostatok mladých talentov, o 5 rokov ich bude takmer o 20% menej. Naopak ľudí vo veku 50 rokov bude pribúdať.  Ak je dnes nedostatok kvalitnej pracovnej sily, za pár rokov to bude ešte horšie.

Dôležitú úlohu v tejto oblasti bude zohrávať práve prístup manažmentu.

  • Ako cielene motivovať obe generácie?
  • Ako delegovať úlohy a poskytovať im spätnú väzbu?
  • Ako ich spoločne zapájať do projektov tak, aby sa dokázala efektívne skĺbiť skúsenosť s inováciami?

Noví zamestnanci vs. budovanie lojality

Nedá mi opäť porovnať trendy v marketingu s tými HR. V marketingu je pre väčšinu firiem kľúčovou otázkou ako získať nových zákazníkov. Zvýšenie lojality je druhoradé. A pritom prieskumy nám ukazujú, že 30% lojálnych klientov vytvorí  70% obratu a 70% nových náhodných zákazníkov len 30% obratu.

V HR sa za posledné roky rovnako  prejavuje tento trend. Fluktuácia narastá, doba strávená u jedného zamestnávateľa sa znižuje. Pričom najefektívnejší zamestnanci nie sú tí, ktorí v spoločnosti pracujú menej ako rok, ale až tí, ktorí sú v spoločnosti viac ako 2 roky.  Investícia do lojality a radosti, či už vašich zamestnancov alebo zákazníkov stojí za to a to aj v prípade generácie X.

Páčil sa vám tento článok? Ukážte ho aj iným.

MENU