MENU

Skupinové diskusie prinášajú lepšie pochopenie trhu

Prečo prieskum v malej skupine respondentov?

Diskusie v malej skupine dokážu odhaliť skryté tajomstvá. Skúsený moderátor vtiahne  všetkých respondentov do diskusie. Respondenti dokážu odbúrať svoje obavy a predsudky a spontánne reagovať na rôzne otázky.

Moderátor sa s respondentmi doslova hrá. Využíva rôzne projektívne techniky, a psychologické cvičenia. Vďaka tomu dokáže odhaliť postoje, zvyky, očakávania, spotrebiteľské správanie, ktoré by sa v štandardnom dopytovaní nepreukázalo.

Moderátor má počas diskusie možnosť pozorovať respondentov a dokáže interpretovať aj ich neverbálnu komunikáciu (reč tela, hlas, intonáciu).

Ľudia často nevedia vyjadriť svoj názor, mnohé činnosti robia zo zvyku a podvedome. Na druhej strane práve tieto podvedomé reakcie ovplyvňujú ich spotrebiteľské správanie. A mnohé z nich sa nedajú štandardným dotazníkom pokryť, lebo ich respondenti nedokážu spontánne odhaliť.

Chcete priniesť na trh novú značku, produkt, inováciu? Poznáte spotrebiteľské správanie?

 • Kde ich používajú?
 • Kedy ich používajú?
 • Ako často ich používajú?
 • Ako jednoduché alebo naopak obtiažne je ich požívanie?
 • Ako ich nakupujú?
 • Kde ich nakupujú?
 • Aký majú k ním vzťah?
 • Aký je všeobecný názor na tieto produkty?
 • Čo sa im na týchto produktoch páči?
 • Aké majú výhrady pri týchto produktoch?

Klesá Vám predaj a Vy si myslíte, že je to z dôvodu ceny?

Neraz sa mi stáva, že klient má svoju hypotézu prečo im klesajú predaje. Väčšinou sa domnievajú, že ide o konkurenčný cenový boj, kde vyhráva iná značka, ktorá má napríklad viac akcií. Pri diskusiách so spotrebiteľmi ale zistíme, že dôvody sú úplne iné.

V poslednej dobe je častým dôvodom zmena životného štýlu, prechod na zdravšiu stravu, moderné suroviny. Alebo produkt zmenil obal, chuť, znížila sa podľa respondentov kvalita produktu. Dôvodov môže byť veľa a je potrebné tieto dôvody identifikovať a urobiť nápravné opatrenia. Práve analýza nákupných bariér je výzvou na zmenu a inováciu produktu.

Keď respondenti popisujú osobu, ktorá má meno Vašej značky

Jednou z projektívnych techník je napríklad personifikácia. Respondenti dostanú úlohu popísať produkt alebo značku na základe osoby, ktorá sa im k nej vybaví.

Neraz sa mi stalo, že značku reprezentovala osoba:

 • vo vyššom veku
 • ktorá vykonáva manuálnu prácu
 • večer trávi pri nudných seriáloch alebo futbale s pivom ruke, prípadne v miestnom pohostinstve.
 • nepotrpí si na oblečení
 • ak vlastní auto, tak starú Škodovku

Myslíte si, že takýto opis môže charakterizovať  značku, ktorá je trendy a má potenciál rásť?

Moderátor počas diskusie využíva rôzne obrázky ľudí, zvierat, emócií. Pomocou takýchto projektívnych techník sa dá aj v  malých skupinách respondentov nájsť viac informácií ako v štandardnom prieskume formou dotazníka.

Páčil sa vám tento článok? Ukážte ho aj iným.

MENU