MENU

Téma: analýza trhu

Je naozaj cieľová skupina 40 + tak nezaujímavá pre dnešných marketérov?

Mladí ľudia? Ideálna cieľová skupina, ktorá ešte nemá jednoznačné návyky. Rada nakupuje, ale má to háčik, Ich lojalita je zvyčajne nižšia ako u tých starších. Dnešná generácia  40-60 ročných ľudí je iná ako bola pred desiatimi rokmi. Podľa našich prieskumov sú to internetovo zdatní ľudia, nakupujúci na internete síce s nižšou frekvenciou, ale s vyššou lojalitou.

Kto je nosným zákazníkom zľavových portálov?

Zľavové portály sú hitom posledných rokov. Prvotný boom už síce opadol, ale stále sú u nás veľmi populárne. Avšak tak ako každá služba, aj oni majú svoj cieľovú skupinu a preto by ste si mali zvážiť, či má pre vás ponuka prostredníctvom takýchto portálov význam. Zodpovedať si otázku: „Nachádzajú sa tu moji budúci zákazníci?“ Najnosnejšou skupinou zákazníkov na zľavových portáloch sú ľudia zo stredných a menších miest, vo veku od 25-44 rokov, rodiny s menšími deťmi.

Ako robia marketing úspešné firmy?

Úlohou úspešného marketingu je nájsť odpoveď na otázku: Prečo by si mal zákazník kúpiť Váš produkt a nie produkt konkurenčný.
Na základe týchto informácií vytvoriť pre produkt alebo značku jasný pozicioning na trhu. vytvoriť benefity a hodnotu pre budúcich zákazníkov, ktoré im budú jasne a cielene komunikované rôznymi komunikačnými nástrojmi. A neustále merať dosiahnuté výsledky.

Čo všetko môžete zistiť pomocou vhodne zvoleného prieskumu?

Vhodne zvolenou metodológiou prieskumu a správne nastavenými otázkami zistite odpovede na problematiky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na Vaše podnikanie a najmä na jeho úspešnosť. Práve informácie z trhu sú nosným základom úspechov veľkých nadnárodných spoločností.

Chcete otvoriť novú prevádzku, e-shop alebo priniesť aplikáciu? Čo je prvý krok?

Pravidelne sa stretávam s množstvom zaujímavých nápadov, ktoré chcú podnikatelia, mladí ľudia preniesť na trh. Ale nie každý dobrý nápad aj uspeje, napriek tomu, že podnikateľ investoval do marketingu, podpory, komunikácie. Častou príčinou je absencia dôkladnej analýzy trhu a reálneho potenciálneho záujmu budúcich zákazníkov.

Čo viete povedať o svojom zákazníkovi? Viete aká je to persona?

Je to žena vo veku od 25-40 a býva v Bratislave alebo sa volá Žaneta, má 28 rokov, dbá o svoj vzhľad, rada športuje a cestuje. Jej manžel je IT-čkár. Vytýčenie si cieľovej skupiny je bezpochyby jedna z najdôležitejších aktivít (nielen) začínajúceho podnikateľa. Isto ste si všimli, že obe charakteristiky predstavujú cieľové zákazníčky. Je však veľký rozdiel, či vieme o našom zákazníkovi informácie obsiahnuté v prvej vete, alebo v druhej.

Skupinové diskusie prinášajú lepšie pochopenie trhu

Diskusie v malej skupine dokážu odhaliť skryté tajomstvá. Skúsený moderátor vtiahne všetkých respondentov do diskusie, respondenti dokážu odbúrať svoje obavy a predsudky a spontánne reagovať na rôzne otázky. Ľudia často nevedia vyjadriť svoj názor, mnohé činnosti robia zo zvyku a podvedome. Na druhej strane práve tieto podvedome reakcie ovplyvňujú ich spotrebiteľské správanie

Focus Groups alebo Skupinové diskusie by mali byť súčasťou každého prieskumu.

Cieľom Fokusových skupín je odhaliť hĺbkové postoje, názory a správanie sa zákazníkov, ktoré sa nedajú získať štandardnými dotazníkmi, čiže kvantitatívnym prieskumom. Pomocou Focusových skupín testujeme nové príležitosti a inovácie, nové koncepty produktov, komunikácie a reklamy ale aj webové stránky a e-shopy. V poslednej dobe sú využívané aj v oblasti ľudských zdrojov pri budovaní employee brandingu a hodnoty spoločnosti – EVP (Employee Value Proposition)

Koľko zákazníkov si kúpi za rok práčku a v akých cenách?

Viete koľko ľudí na Slovensku si kúpi za rok práčku? Základom obchodnej aj marketingovej analýzy je počet zákazníkov. V krátkej animácií vám prinášame počet zákazníkov v kategórií pračiek za rok, podľa veku, regiónu ako aj priemerné ceny za ktoré práčku nakúpili. Všetky tieto informácie vám pomôžu vypočítať si potenciálne tržby.

Koľko zákazníkov si kúpi za rok fotoaparát a v akých cenách?

Viete koľko ľudí si za rok kúpi fotoaparát? V krátkej animácií vám prinášame počet zákazníkov v kategórií fotoaparát podľa veku, regiónu ako aj priemerné ceny za ktoré fotoaparát nakúpili.

Koľko zákazníkov si kúpi za rok notebook a v akých cenách?

Viete koľko ľudí na Slovensku si kúpi za rok notebook? V krátkej animácií vám prinášame počet zákazníkov v kategórií notebookov za rok, podľa veku, regiónu ako aj priemerné ceny za ktoré notebook nakúpili.

Je najnižšia cena ťahákom pre všetkých?

Ako stanoviť tú správnu cenu produktu? Chcú všetci len tú najnižšiu? Mnoho firiem stavia svoju komunikáciu, reklamu na jediný benefit a to najlacnejšia cena. Koho tým oslovíte a koho nie? Vek ani pohlavie nemá vplyv na preferenciu najnižšej ceny. Je to najmä náš postoj k životu a nákupom celkovo. Čiastočne sa na tom podieľa aj príjem a to kde žijeme.

Koľko zákazníkov si kúpi za rok nábytok a v akých cenách?

Viete koľko ľudí na Slovensku si kúpi za rok nábytok? V krátkej animácií vám prinášame počet zákazníkov v kategórií nábytok za rok, podľa veku, regiónu ako aj priemerné ceny za ktoré nábytok nakúpili.

Budú z kamenných obchodov iba showroomy?

V kamenných obchodoch sa radi poradíme, vyskúšame, ale nakúpime na internete za nižšie ceny. Takto rozmýšľa, 47% ľudí, z toho 8% sa s týmto postojom k nakupovaniu stotožňuje úplne a 39% čiastočne. Podľa našej štúdie Ako nakupujeme  pritom nejde o starších ľudí. „Nosnou skupinou sú ľudia vo veku 25-44 rokov, ktorí vyhľadávajú značky, chcú byť trendy, vyzerať atraktívne a príťažlivo, ale ich […]

Koľko zákazníkov si kúpi za rok mobilný telefón a v akých cenách?

Viete koľko ľudí na Slovensku si kúpilo za rok mobilný telefón? V krátkej animácií vám prinášame počet zákazníkov v kategórií mobilných telefónov za rok, podľa veku, regiónu ako aj priemerné ceny za ktoré mobilný telefón nakúpili.

Koľko zákazníkov si kúpi za rok televízor a v akých cenách?

Viete koľko ľudí na Slovensku si kúpi za rok televízor? V krátkej animácií vám prinášame počet zákazníkov v kategórií televízorov za rok, podľa veku, regiónu ako aj priemerné ceny za ktoré televízor nakúpili.

Analýza trhu ako súčasť obchodu aj marketingu. Prečo ju potrebujete?

Analýza trhu je prvým krokom obchodného, marketingového, podnikateľského aj investičného plánu. Je súčasťou každej žiadosti o úver. A pritom je často podceňovaná alebo urobená „na kolene“ z fiktívnych čísel. Mnoho podnikateľov, firiem si dá vypracovať podnikateľský zámer externej firme, pričom čísla sú len akýmsi odhadom. Veľké firmy sa bez analýzy trhu a konkurencie nepohnú a práve tieto informácie sú základným pilierom ich úspechu.

Koľko zákazníkov si kúpi za rok lyže a v akých cenách?

Viete koľko ľudí si kúpi za rok lyže alebo lyžiarsku výstroj? V krátkej animácií vám prinášame počet zákazníkov v kategórií lyže a lyžiarska výstroj podľa veku, regiónu, ako aj priemerné ceny za ktoré lyžiarsku výstroj nakúpili.

Koľko ľudí nakupuje BIO potraviny? Ako si vypočítať potenciál pre e-shop?

Podľa výsledkov nášho prieskumu, 55 % ľudí kupuje BIO potraviny, 11 % uviedlo, že ich kupuje partner alebo partnerka. Tretina ich nekupuje vôbec. Z tých, čo biovpotraviny kupujú aspoň občas, nakupuje 62 % v kamenných obchodoch. Internet preferuje 11% z nich. Ako si na základe týchto čísel vypočítať potenicál pre e-shop?

Analýza trhu a príklady z praxe. Alebo ako zabrániť neúspechu.

Čo potrebujete vedieť ak chcete vstúpiť na trh s novým produktom? Alebo ak plánujete otvoriť novú prevádzku, reštauráciu, aké informácie sú potrebné? Intuícia je síce veľmi prospešná, ale v prípade investície do podnikania nie je úplne dostatočná. Na správne nastavenie všetkých krokov sú potrebné čísla a informácie. 2. časť videá.

MENU