MENU

Manažér v roli kouča – 04.06.2018

Školenie Manažér v roli kouča

Dátum: 04.06. 2018, 9,00 – 14,30

Miesto: Ružová dolina .821 08 Bratislava

Lektor: Mgr. Mária Černáková, špecialista na školenia v oblasti komunikácie, motivácie a manažérskych zručností

Cena: 144€ s DPH (120€ bez DPH)

Popis školenia:

Interaktívny tréningový program, ktorý vychádza z prirodzeného spôsobu komunikácie, založenom na správnom prístupe k druhému.

Súčasné trendy riadenia očakávajú od manažérov vysokú mieru empatie a motivácie. Ak chce manažér dosiahnuť zmenu v správaní alebo konaní svojich podriadenými, mal by ich viesť tak, že na danú vec prídu sami.

Cieľom kurzu je:

 • rozvinúť manažérske zručnosti
 • rozvinúť motivačné schopnosti u manažérov
 • naučiť sa ako viesť koučovací rozhovor na konkrétnych zadaniach
 • vďaka inému uhlu pohľadu na motiváciu a riadenie, zvyšovať lojalitu, zaangažovanosť a reputáciu spoločnosti

Obsah školenia:

 • Čo je to koučing a prečo koučovať
 • Aké sú rozdiely medzi koučovaním, mentorovaním a prikazovaním a aké je ich využitie v praxi
 • Aké sú výhody koučovania pre manažéra
 • Aké sú výhody koučovania pre koučovaného
 • Aké sú základné koučovacie zručnosti manažéra (budovanie dôvery, komunikácia, aktívne počúvanie, koučovacie otázky, koučovací rozhovor)
 • Aké sú metódy a techniky koučingu – Metóda GROW
 • Nácvik koučovacieho rozhovoru
 • Možné úskalia

Školenie je vedené podľa metódy zážitkového tréningového programu ako je riadená diskusia, výklad, mentoring, koučing, NLP techniky, rozbor.

Školenie je určené manažérom na rôznych úrovní riadenia, ktorí chcú skvalitňovať a zvyšovať rozvoj svojich podriadených i celých pracovných tímov.

 

Máte záujem, napíšte nám.

 

Email
Správa
Antispam: Koľko má človek očí?

 

MENU