MENU

Hodnotenie zamestnancov zo strany zákazníkov

Dôležitým ukazovateľom hodnotenia zamestnancov je aj pohľad zo strany zákazníkov. To, či je firma úspešná závisí najmä od prístupu zamestnancov k svojim zákazníkom.

Prieskum hodnotí zákaznícky prístup, profesionalitu, odborné vedomosti, prezentačné zručnosti, obchodnú spoluprácu, osobné vzťahy zamestnancov – obchodníkov z pohľadu zákazníkov.

Meria vplyv týchto faktorov na spokojnosť a rozhodovací proces pri nákupe v porovnaní s konkurenciou.

Prieskum zároveň môže analyzovať postoje a spokojnosť zákazníkov s kvalitou produktov, logistikou a dodacími podmienkami, či marketingovou podporou.

Prieskum môže byť súčasťou väčšieho B2B prieskumu, kde sa hodnotí nielen prístup zamestnancov ale aj potreby a očakávania zákazníkov a tiež ich motivátory a bariéry pri nákupe vašich produktov.

Výsledkom prieskumu sú zistenia:

  • Aký je zákaznícky prístup vašich zamestnancov v porovnaní s konkurenciou
  • Aké sú odborné znalosti vašich zamestnancov v porovnaní s konkurenciou
  • Aká je úroveň obchodných vzťahov v porovnaní s konkurenciou
  • Ako sú hodnotené dodacie podmienky a logistika vašej spoločnosti v porovnaní s konkurenciou
  • Ako je hodnotená marketingová podpora vašich produktov v porovnaní s konkurenciou

Prieskum je realizovaný telefonickým dopytovaním alebo individuálnymi rozhovormi. Máme vytvorenú vlastnú sieť profesionálnych anketárov na území celého Slovenska

Prieskum je vždy prispôsobený a „ušitý“ na mieru každej spoločnosti (tailor made). 

Viac informácií o metodológií a našom prieskume nájdete na www.mbbm.sk

 

MENU