MENU

MB Brand Management

Sme spoločnosť, ktorá vyrástla na spotrebiteľskom prieskume trhu. Z dlhoročnej skúsenosti poznáme slovenský trh, slovenských zákazníkov ako aj psychológiu spotrebiteľského marketingu. Trh prináša nové výzvy a nový priestor. Pre nás to bol trh personálneho manažmentu, prieskum spokojnosti zamestnancov a budovanie značky zamestnávateľa.

Employee branding je postavený na hodnote spoločnosti, ktorú poskytuje svojim ľuďom. A našou ambíciou je pomáhať našim klientom budovať hodnoty, ktoré budú prínosné pre spoločnosť ako aj pre jej ľudí.

Súčasťou našej práce je aj vzdelávanie v oblastiach, kde máme dlhoročné skúsenosti, tak aby boli použiteľné v praxi a prinášali našim klientom efekt či už v podnikaní, alebo firemnej kultúre, ktorá prináša v konečnom rade radosť z podnikania, práce alebo v osobnom živote.

Sme marketéri, štatistici, mentori a konzultanti. Neustále sa vzdelávame v oblasti psychológie, ľudských zdrojov a osobnostného rozvoja. Spolupracujeme s psychológmi, ktorí sú garantom vysokej kvality našich informácií a služieb.

Ing. Mária Boťanská

Moja pracovná kariéra začala príchodom veľkých zahraničných hráčov v oblasti FMCG na Slovenský trh. Najväčšiu skúsenosť mi priniesla práca v prieskumnej agentúre GfK, kde som pracovala 7 rokov na vedúcich pozíciach. Spotrebiteľský prieskum, psychológia zákazníka, hľadanie  informácií v množstve čísiel a dát, ale aj komunikácia s klientmi, prezentácia výsledkov a odporúčaní pre veľké nadnárodné firmy ma naučila pozerať sa na trh očami spotrebiteľa a na dáta očami náročného klienta.

Ďalšou životnou výzvou bola práca na marketingu v slovenskej firme Palma a.s. Práca, ktorá bola o tvorbe nových produktov, hĺbkovej analýze spotrebiteľského správania ale aj predajných čísel a následnej príprave reklamy a komunikácie.  S menším budgetom dokázať obstať na trhu a konkurovať globalným hráčom.

S uvedomovaním si vlastného životného naplnenia som za posledných 10 rokov absolvovala viacero tréningov osobnostného rozvoja, sebarealizácie a motivácie a rozhodla som sa ísť cestou vlastnej spoločnosti. Založila som spoločnosť MB Brand Management, ktorá sa primárne začala venovať prieskumu trhu a marketingovým riešeniam nielen pre veľkých hráčov, ale  aj pre menšie slovenské firmy.

V osobnom živote som vďaka novému postoju našla samu seba, svoje naplnenie a splnenie snov. Zistila som ako funguje zrkadlo vzťahov, aký vplyv má pozitívne nastavenie na úspech a dosiahnutie cieľov. Naučila som sa tešiť sa z každého okamžiku. Neustále sa vzdelávam, čítanie zmysluplných  kníh je súčasťou mojich dní. Mojim cieľom je na základe vlastnej osobnej skúsenosti posúvať svoje skúsenosti ďalej a učiť ľudí tešiť sa z práce, z podnikania a najmä zo svojho života.  Som akreditovaný lektor a  člen Asociácie lektorov a kariérnych poradcov. Môj profil lektora si môžete pozrieť na stránke ALKP.

Viac o mojich profesionálnych skúsenostiach nájdete na mbbm.sk

 

PhDr. Desanka Kanderová, PhD

Som absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, odbor psychológia a mám vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore sociálna a pracovná psychológia.
Na začiatku svojej kariéry som pracovala v detskej psychologickej poradni s deťmi predškolského a mladšieho školského veku. Angažovala sa aj v problematike prevencie sociálno-patologických javov a psychologickej stimulácie rečových a kognitívnych schopností. Neskôr sa mojimi klientmi stala dospelá populácia.

Orientujem sa hlavne na rozvoj osobnosti, zvládanie náročných životných udalostí, pomoc pri výberových pohovoroch, tréning sociálno-emocionálnych kompetencií a komunikačných zručností. Spolupracovala som s  rôznymi firmami z oblasti služieb, IT, automobilového a energetického priemyslu. Mám bohaté skúsenosti v oblasti poradenských konzultácií a moderovaných workshopov: poradenstvo pri výberovom konaní, pri realizácii a tvorbe hodnotiacich rozhovorov,  workshopy na zlepšenie spolupráce, kooperácie medzi pracovníkmi správy a obchodu, na zlepšenie internej a externej komunikácie, na zavedenie zmeny v spoločnosti – Change  managment.

V súčasnosti prednášam na vysokej škole a svoje vedomosti podporujem výskumom zameraným na problematiku diagnostiky pracovného a školského prostredia.

Som empatická, s výraznými prosociálnymi vlastnosťami a orientovaná na pomoc ľuďom zvládať každodenné problémy. Mojimi kľúčovými témami dnes sú pozitívne emócie a pozitívny postoj k životu.

Absolvovala som ďalšie vzdelávanie, kde som dosiahla:

  • Certifikát pre 360 stupňovú spätnú väzbu „PROFILOR“
  • Certifikát z absolvovania kurzu „Pozitívne postoje a obchodné schopnosti“
  • Certifikát z absolvovania kurzu „Odborná príprava mediátora“
  • Výcvik v skupinových formách psychokorektívnej práce
  • Certifikát z absolvovaného kurzu „Introductory Course to Crisis Management in Schools“

 

Ing. Iveta Rešetárová

 

Študovala som na Vysokej škole ekonomickej, národohospodárska fakulta. Popri ekonomickom štúdiu si urobila doplnkové pedagogické štúdium s odbornosťou Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov na stredných školách.

7 rokov som pôsobila na obchodnej akadémii v Bratislave s aprobáciou na predmety účtovníctvo, ekonomika, výpočtová technika.
V ďalších 20 rokoch som pôsobila v odbornej praxi ako hlavná ekonómka v dcérskej spoločnosti medzinárodnej korporácie so sídlom vo Švajčiarsku pôsobiacej v oblasti priameho predaja, ako hlavný controller  a  finančný manager v dcérskej spoločnosti medzinárodnej korporácie TNT so sídlom v Holandsku, pôsobiacej v oblasti adresného a neadresného doručovania.
Od roku 2010 som majiteľkou účtovnej spoločnosti Resivia s.r.o.

Popri odbornej činnosti sa venujem lektorskej činnosti pre švajčiarsku manažérsku vzdelávaciu nadácia Tranfer. Svoj záujem o psychológiu som zavŕšila získaním certifikátu terapeutov Klientom centrovaného prístupu.

 

MENU