MENU

Mgr. Tatiana Sýkorová

Pracovať s ľuďmi a pomáhať im objavovať, rozvíjať a naplno využívať ich potenciál bolo, je a vždy bude mojim poslaním, túžbou a v neposlednom rade aj povolaním či hobby. Empatia, pokora a „otvorené srdce“ sú mojou súčasťou, hádam už od malička. Už viac ako 18 rokov pracujem v oblasti personalistiky a to v celom jej spektre. S mojou priateľkou tvoríme tím ľudí, ktorí našli radosť a potešenie v práci.
Práca s ľuďmi je pre mňa to, v čom som sa profesijne našla. Neustále v nej nachádzam nové podnety a hľadám spôsoby, ako ľudí naučiť byť samými sebou, žiť bez konfliktov (vnútorných aj vonkajších), nevytvárať si nepriateľov, jednoducho naučiť sa byť v živote šťastnými.
Snažím sa byť lektorkou , ktorá je pre ľudí zrozumiteľná. Mojim cieľom je navrhovať ľuďom reálne a praktické riešenia ich problémov s jasnou pridanou hodnotou.

Nie som a nikdy som nebola akademik. Ak idem učiť a vzdelávať, musím poznať firmu, jej filozofiu, firemnú kultúru, hodnoty, ciele, atmosféru ako aj ľudí , aby som sa naladila na „rovnakú vlnovú dĺžku“. Všetko neviem, no neľakám sa nových výziev – vždy hľadám cesty „ako sa to dá“, nie ako sa to nedá. Počas mojej kariéry som pracovala na mnohých projektoch výberu nových pracovníkov, identifikácie rozvojového potenciálu zamestnancov, navrhovala som a realizovala programy vzdelávania, nastavovala nové procesy, systémy odmeňovania, no bola som prítomná aj na projektoch, kde boli ľudia prepúšťaní a bola som im nápomocná ako psychológ pri prekonávaní tejto ťažkej životnej situácií ako aj pri hľadaní si nového zamestnania.

Ponúkam Vám školenia, kde prax je viac ako teória. Vaše problémy z praxe budeme na mojich tréningoch riešiť interaktívne ako tím, nie ako akademici, pričom na školení uplatňujem synergický efekt – viac hláv viac rozumu. Som človek, ktorý sa snaží neustále niečo nové objavovať, učiť sa, vzdelávať, hľadám neustále nové metódy, ako ľuďom, ale i sebe skvalitniť život. Od ukončenia mojich vysokoškolských štúdií som absolvovala niekoľko krátkodobých ale aj dlhodobých odborných kurzov, výcvikov a škôl zameraných na oblasť rozvoja ľudí. Naďalej sa venujem ľuďom, ich potrebám, problémom, starostiam a radostiam a pred časom mi život do cesty priniesol aj prácu s deťmi, ktoré trápia školské problémy, radosti a starosti.

Témy školení:

• Asertivita a schopnosť riešenia konfliktov • Time management • Rozvíjanie efektívnej komunikácie • Rozvoj manažérskych kompetencií • Zákaznícka orientácia • Predajné zručnosti a vedenie obchodného rozhovoru • Stres a stresová odolnosť – Relaxačné techniky • Tímová práca a rozvoj tímu, teambuilding • Kariérne poradenstvo pre absolventov ZŠ, SŠ, SOU, VŠ, nezamestnaných • Hodnotiace systémy • Rozvojové centrá • Vedenie hodnotiacich pohovorov • Vedenie prijímacích pohovorov

Certifikáty/Osvedčenia

  • Lektor ďalšieho vzdelávania
  • Manažér ďalšieho vzdelávania
  • Sociálno psychologický výcvik
  • Autogénny tréning I. stupeň (Slovenská psychoterapeutická spoločnosť)
  • Institut pro NLP, s.r.o., INTERNATIONAL COACH FEDERATION NLP kaučing 1. – 3. stupeň
  • Tréning trénerov
  • Verbálna a neverbálna komunikácia
  • Poskytovanie spätnej väzby ( Scalla, Slovinsko )
  • Džonang Taši ČöLing: Akadémia tibetských nauk: 5 – ročné štúdium tibetskej psychológie, meditačných techník a dychových cvičení
  • EEG biofeedback – terapeut BFJ metódy

MENU