MENU

Školenie Employer Branding – marketing 3.0 v HR – 16.1.2019

Školenie  Employer Branding – marketing 3.0 v HR

Dátum: 16.1.2019, 9,00 – 16,30

Miesto: Ružová dolina, 821 08 Bratislava

Lektor: Ing. Mária Boťanská (akreditovaný lektor a špecialista na budovanie pozitívnych vzťahov, employer branding a marketing)

Cena: 120€ s DPH

Employer Branding je marketing v HR.

Spotrebiteľský marketing rieši základnú otázku: Prečo by si mal zákazník kúpiť môj produkt. Čo bude pre neho hodnota, motivácia a ako mu to poviem.

Rovnaké otázky vznikajú na dnešnom pracovnom trhu. Nedostatok kvalifikovaných zamestnancov vyvoláva potrebu zamýšľať sa nad základnou otázkou HR marketingu: Prečo by si mal kandidát vybrať práve našu spoločnosť. Čo bude pre neho správna hodnota a motivácia a ako mu to poviem.

Employer branding teda nie je nič iné ako marketing na trhu práce. A základom je práve tá hodnota, čiže benefit a motivátor, ktorým oslovíme budúcich zamestnancov.

Zo školenia Employer Branding je marketing v HR si odnesiete:

 • Pochopenie princípov marketingu pre potreby HR
 • Potrebnosť hodnôt (EVP) a ich tvorbu
 • Ako budovať značku zamestnávateľa v očiach zamestnancov a kandidátov
 • Budete vedieť komunikovať s uchádzačmi cielene a efektívne

Školenie bude pozostávať z nasledujúcich  časti:

 • Marketing v minulosti a dnes. Čo je marketing 3.0 a v čom sa líši.
 • Od spotrebiteľského marketingu k marketingu v Ľudských zdrojoch
 • Kroky, postupy, metodológia Employer Brandingu (analýza trhu, prieskumy a ich forma a metodológia)
 • Budujeme značku zamestnávateľa

Na školení sa dozviete:

 • Základné princípy marketingu
 • Čo znamená marketing 3.0
 • Čo znamená EVP (Employee Value Proposition)
 • Aké hodnoty zamestnanci a potenciálni zamestnanci môžu očakávať
 • Ako vytvoriť EVP
 • Podrobne sa budeme venovať metodológií Employer Brandingu
 • Čo znamenajú fokusové skupiny, aký je ich cieľ a ako  ich zrealizovať
 • Ako urobiť prieskum zameraný na image, reputáciu a hodnoty spoločnosti interne
 • Prečo je dôležité poznať postoje, potreby, očakávania, bariéry a motivátory potenciálnych zamestnancov
 • Ako zrealizovať prieskum na vzorke potenciálnych zamestnancov
 • Príbeh, základ pre dobrú komunikáciu
 • Ako komunikovať s jednotlivými cieľovými skupinami (jednotlivé formy komunikácie)

Školenie bude realizované s množstvom príkladov, prípadových štúdií a výsledkov z praxe.

Školenie je určené pre personálnych manažérov a pracovníkov HR ako aj riadiacich pracovníkov.

MENU