MENU

Aktuálne školenie cielený marketing

Marketing v prvom rade hľadá voľné miesto na trhu, odlíšenie sa, hodnoty a vlastný príbeh pre relevantnú cieľovú skupinu.

Ak sa chcete naučiť ako na to, radi Vás uvítame na našom školení.

Byť úspešný v marketingu môžeme len vtedy ak počúvame svojich zákazníkov, vieme aké sú ich potreby, priania, cenová citlivosť a požiadavky na produkt. Už pri výrobe produktu sa zamýšľame koľko ľudí daný produkt kúpi, kde ho bude hľadať, akým obalom či vlastnosťou zákazníka upútam. Čim viac informácii máme o potrebách a preferenciách potenciálnych zákazníkov, tým viac im vieme produktom pomáhať napĺňať ich potreby a priania.

Marketing pre väčšinu firiem na Slovensku znamená len web stránka prípadne PPC reklamy či propagačné materiály spoločnosti. Takáto forma komunikácie im často prinesie iba jednorazovú platenú konverziu a nie vracajúcich sa zákazníkov. A prečo? Lebo Marketing ale nie je len reklama, reklama je iba ozdoba, čerešnička na torte celého marketingu.

Na školení sa dozviete:

  • ako začať uplatňovať strategický marketing v praxi
  • ako urobiť analýzu trhu a spotrebiteľského správania
  • čo znamená segmentácia trhu a prečo je potrebná
  • čo znamená positioning a aký má vplyv na nastavenie benefitov a definíciu cieľovej skupiny
  • ako nastaviť sortiment a produktové portfólio jednotlivým cieľovým skupinám
  • prečo je dôležité odlíšiť sa, alebo ak nemáte jasný benefit, tak jediný je najnižšia cena
  • ako nastaviť komunikáciu, ktorá osloví
  • ako komunikovať s jednotlivými cieľovými skupinami cielene

Školenie je vedené interaktívnou formou, používame rôzne hry a projektové techniky.
Informácie sú na základe skúsenosti z dlhoročnej praxe podložené rôznymi prípadovými štúdiami zo Slovenského trhu.

Školenie je určené pre podnikateľov, obchodníkov, manažérov, ale aj pre všetkých, ktorí by chceli začať podnikať alebo sa marketingu v budúcnosti venovať.

Kedy: utorok 12.12.2017
Čas
:    9,00-14,00
Kde
:   v priestoroch Inkubátora STU, Pionierska 15, Bratislava

 

Mapa

 

MENU