MENU

Ako podporovať tímovú prácu (pravá strana)

Cieľom školenia je:

  • zlepšiť medziľudské vzťahy na pracovisku
  • eliminovať konflikty
  • pochopiť a akceptovať rozdiely v typológií ľudí
  • hľadať rolu zamestnancov v spoločnom tíme
  • podnietiť kolegov v tíme spolupracovať
  • motivovať účastníkov hľadať riešenia ako zlepšiť tímovú prácu

lektor – Mgr. Tatiana Sýkorová

      Viac informácií o lektorovi

Mám záujem

MENU