MENU

Kreatívne techniky vedenia tímu (pravá strana)

Cieľom školenia je:

 

  • naučiť sa kreatívne techniky, ktoré im umožnia vedenie tímu takou formou, aby spolupráca bavila všetkých
  • rozvinúť kreatívne manažérske zručnosti
  • umožniť zamestnancom tvorivý prístup k úlohám
  • vďaka kreatívnemu spôsobu vedenia zlepšovať tímovú spoluprácu a zaangažovanosť zamestnancov

Cieľom kurzu je naučiť účastníkov kreatívne techniky,

 

Ing. Miroslava AtanasováLektor

Mirka_Antanasova
     Viac informácií o lektorovi

 

Mám záujem

MENU