MENU

Manažér v roli kouča (pravá strana)

Cieľom školenia je:

 

  • pochopiť princípy a metódy koučingu
  • rozvinúť manažérske zručnosti
  • rozvinúť motivačné schopnosti u manažérov
  • naučiť sa ako viesť koučovací rozhovor na konkrétnych zadaniach
  • vďaka inému uhlu pohľadu na motiváciu a riadenie, zvyšovať lojalitu, zaangažovanosť a reputáciu spoločnosti

Mgr. Mária Černáková, Lektor

Mgr. Mária Černáková

     Viac informácií o lektorovi

 

Mám záujem

MENU