MENU

Školenia- Firemná kultúra

Mindfulness pre firmy

„Nerozoberaj neustále to, čo nemôžeš urobiť, ale nauč sa milovať to, čo práve robíš.“ Leo Babuta Pod vplyvom rýchleho vývoja spoločnosti sme nútení čoraz viac rozmýšľať – máme čoraz viac myšlienok, pretože potrebujeme stále vyhodnocovať viac informácií, čo podmieňuje nepokoj a zahltenie mysle a naša myseľ sa stáva viac zaťaženou,  a mimo našej kontroly. Často sa vďaka neustálemu a nekontrolovanému „mysleniu“ […]

Pozitívni ľudia = pozitívny tím = pozitívna klíma

Charakter pôsobenia pracovného tímu alebo pracovnej skupiny významne podmieňuje vnútorná súdržnosť jej členov, kooperácia, zladenie osobných a pracovných záujmov, spoločná história, ochota, otvorenosť. Všetko sa začína a končí v našich postojoch. To, či vidíme poloprázdny alebo poloplný pohár, závisí iba od nás.

Budovanie pozitívnych vzťahov na pracovisku

Pretože manažment pracovných vzťahov predstavuje trvalú konkurenčnú výhodu. Pretože ľahšie, ako vzťahy, sa dajú riadiť zážitky, ktoré s nami ľudia majú. Pretože táto teória hovorí o tom, čo môžeme spraviť, aby sme si vybudovali príjemné a tvorivé pracovné prostredie. Pretože biznis a teda aj pracovné vzťahy sú postavené na záujme o druhých, na dôvere, ktorá je krehká. Ťažko sa buduje a ľahko stráca.

školenie firemná kultúra

Ako budovať firemnú kultúru

História, tradície, rituály pripútavajú ľudí k firme a podieľajú sa na formovaní pracovnej kultúry. Je to niečo ako rodinný album.
Rituály prezentujú predpísané pravidlá a normy, ktoré majú symbolický význam. Pretransformujú sa do myslenia, komunikácie, vedenia, motivácie a prezentácie firmy. Firemná kultúra určuje firme jej identitu a pomáha pochopiť zamestnancom, čo sa od nich očakáva. Tvorí hodnotu spoločnosti a vplýva na postoje a lojalitu zamestnancov.

Školenia – Obchod a marketing

Manažérske školenia

Školenia- Firemná kultúra

MENU