MENU

Pozitívne myslenie

Nedarí sa Vám v práci? Máte problematické vzťahy na pracovisku alebo v rodine? Máte často pocit únavy, nechce sa Vám do ničoho pustiť? Máte zo všetkého stres? Máte často bolesti havy alebo žalúdočné problémy ako dôsledok stresu?
To ako sa cítime, ako žijeme je ovplyvnené našim myslením.

To, na čo myslíte, si skutočne do života priťahujete. Ale zároveň aj to čo cítite a ako konáte je magnetom toho, čo si do života pritiahnete.
Myšlienka je vlastne nevyslovené slovo, ktorému  keď dáme energiu našou pozornosťou, tak sa zhmotňuje. To ako myslíme, aké myšlienky si pripustíme ku svojim pocitom ovplyvňuje ďalší náš život.

Na to, aby sme odstránili všetko, čo nás negatívne ovplyvňuje, musíme najskôr zmeniť svoje vedomé myslenie a do sveta svojich myšlienok, predstáv  a pocitov zaviesť úplne nový poriadok. Zmena znamená opustiť svoju komfortnú zónu stereotypov a nastaviť sa na šťastie a radosť zo života.

Táto zmena myslenia je dôležitá nielen v osobnom živote, ale aj v pracovnom. Práca môže byť pre nás stresom alebo výzvou. Klienta môžeme brať ako pracovný subjekt, alebo človeka, ktorému chceme pomôcť. Spätnú výzvu od šéfa môžeme brať ako negatívnu kritiku alebo ako podnet posunúť sa vpred. Je len na nás ako sa k životu postavíme.

Ak chceme zmeniť náš život, musíme zmeniť najskôr seba.

Na školení sa budeme učiť ako:

 • Funguje naše vedomie a podvedomie
 • Cielene spolupracovať s naším podvedomím
 • Transformovať naše myšlienky a slová na pozitívne
 • Nastaviť  samého seba na pozitívne myslenie
 • Zjednotiť myslenie a naše pocity a emócie

Celé školenie prebieha formou interaktívneho worskhopu. Budeme spoločne aplikovať všetky informácie do praktického života formou individuálnej práce na sebe, ale aj rolových hier a ukážkou prípadových štúdií.

Školenie je určené pre všetkých ľudí, ktoré chcú zlepšiť kvalitu svojho pracovného aj osobného života a pre firmy, ktoré chcú zlepšiť kvalitu života svojich zamestnancov na pracovisku aj v osobnom živote.

Cieľom školenia je naučiť sa vedome tvoriť svoj vlastný život.

Školenie sa realizuje na objednávku konkrétnej firmy aj individuálne podľa záujmu. Termíny školení pre verejnosť budú vždy upresnené v dostatočnom predstihu.

Trvanie školenia je 1 pracovný deň – 6 hodín.

 

 

 

 

Cieľom školenia je:

 • vedome si uvedomovať svoje slová a pocity
 • naučiť sa ako transformovať každodenné slová na pozitívne
 • naučiť sa ako zmeniť svoje zvyky a postoje
 • pochopiť princíp pozitívneho myslenia
 • zlepšiť svoj pracovný aj osobný život
 • nastaviť sa na šťastie, radosť a úspech

Mária Boťanská, Lektor

V spotrebiteľských a HR prieskumoch, marketingu a personálnych nástrojoch som viac ako 17 rokov. Pracovala som na vedúcich pozíciach vo veľkých spoločnostiach a úspešne som rozbehla svoju vlastnú agentúru. Vďaka informáciám zo spotrebiteľských prieskumov poznám nákupné správanie zákazníkov, ich postoje, motivátory aj bariéry. Zo zamestnaneckých prieskumov a rôznych manažérskych nástrojov postoje zamestnancov, ich motivátory, ale aj najčastejšie slabé miesta firiem pri riadení. V osobnom aj pracovnom živote som vďaka osobnostnému rozvoju a zmene životného postoja našla samu seba, svoje naplnenie, radosť a splnenie snov. So svojimi skúsenosťami sa chcem podeliť s Vami.

Mám záujem

MENU