MENU

Zvládanie emócií

Koľko času venujeme riešeniu negatívnych emócií, namiesto toho aby sme sa efektívne venovali sebe, práci, niečomu čo nám robí radosť – svojim koníčkom, rodine, partnerovi?

Emócie nás ovplyvňujú všade, doma, v práci, v našich vzťahoch. Emócie, ktoré prežívame na pracovisku, často znižujú našu chuť pracovať, náš výkon a prenášame si ich aj domov, kde ovplyvňujú naše vzťahy v rodine, v partnerských vzťahoch.

Sú to emócie ako strach, zlosť, výbuch hnevu, smútok, výčitky, ale aj radosť, nadšenie a láska. Všetky negatívne emócie ovplyvňujú náš život, ale aj naše zdravie. Podľa výskumov je zhruba 70% chorôb psychosomatického rázu, teda reakcia tela na emócie, ktoré prežívame.

Aby sme vedeli s emóciami pracovať a vedeli meniť zacyklené programy, ktoré nás zaťažujú, musíme si ich najskôr uvedomiť a stať sa ich pozorovateľmi. Ak si uvedomíme, kde máme emočné slučky, ktoré naštartujú naše emócie, vieme s nimi cielene pracovať. Toto poznanie ovplyvní nielen kvalitu osobného a pracovného života, ale prejaví sa aj na našom zdraví.

Ak chceme zmeniť náš život, musíme zmeniť najskôr seba.

Na školení sa budeme učiť ako:

 • rozpoznávať svoje emócie
 • pozorovať kedy a za akých okolností nás rozum chytá na emočné slučky
 • zmeniť postoj a stať sa pozorovateľom a nie účastníkom tohto deja
 • meniť negatívne pocity na príjemné
 • zvládaním emócií  zlepšiť svoje zdravie a vzťahy v pracovnom aj osobnom živote

Školenie je určené pre všetkých ľudí, ktoré chcú zlepšiť kvalitu svojho pracovného aj osobného života a pre firmy, ktoré chcú zlepšiť kvalitu života svojich zamestnancov na pracovisku aj v osobnom živote.

Školenie sa realizuje na objednávku konkrétnej firmy aj individuálne podľa záujmu. Termíny školení pre verejnosť budú vždy upresnené v dostatočnom predstihu.

Trvanie školenia je 1 pracovný deň – 6 hodín.

 

 

Cieľom školenia je:

 • naučiť sa zvládať svoje emócie
 • naučiť sa pozorovať svoje emócie
 • nájsť citlivé miesta, kde vznikajú negatívne emócie
 • naučiť sa ako ich transformovať na príjemné pocity
 • zlepšiť efektivitu na pracovisku
 • zlepšiť kvalitu osobného života

Mária Boťanská, Lektor

V spotrebiteľských a HR prieskumoch, marketingu a personálnych nástrojoch som viac ako 17 rokov. Pracovala som na vedúcich pozíciach vo veľkých spoločnostiach a úspešne som rozbehla svoju vlastnú agentúru. Vďaka informáciám zo spotrebiteľských prieskumov poznám nákupné správanie zákazníkov, ich postoje, motivátory aj bariéry. Zo zamestnaneckých prieskumov a rôznych manažérskych nástrojov postoje zamestnancov, ich motivátory, ale aj najčastejšie slabé miesta firiem pri riadení. V osobnom aj pracovnom živote som vďaka osobnostnému rozvoju a zmene životného postoja našla samu seba, svoje naplnenie, radosť a splnenie snov. So svojimi skúsenosťami sa chcem podeliť s Vami.

Mám záujem

MENU