MENU

Štúdia Aké služby využívame?

V štúdii Aké služby využívame sme sa pri segmentácií zamerali práve na spoločné postoje k značkám, k cenám, k akciám, k životným hodnotám a frekvencii nákupov na internete. Na základe týchto spoločných charakteristík vzniklo 7 segmentov. Každý zo segmentov počúva na iné benefity, má svoje hlavné charakteristiky a postoje k nakupovaniu. Každý zo segmentov má svoj vzťah k reklame, k médiam. Tieto segmenty sú aplikované aj do otázok, ktoré súvisia s dovolenkou.
Práve členenie na segmenty umožnilo pridať do štúdie informácie o tom, ako je možné osloviť jednotlivé segmenty a ako s nimi komunikovať. Akí majú vzťah k nakupovaniu na internete, k reklame na internete a k zľavovým portálom. Súčasťou celej štúdie je aj porovnávanie rozdielov v nákupnom správaní mladej a dravej generácie, nazývanej aj Y a staršej generácie X.

Koľko ľudí navštevuje nákupné centrá?

Kto sú ľudia, čo chodia do nákupných centier niekoľkokrát za týždeň, niekoľkokrát za mesiac, raz za 2-3 mesiace a kto do nákupných centier nechodí vôbec? V ktorom kraji? Ako sú spokojní s nákupnými centrami? V ktorom kraji je väčšia nespokojnosť?

Koľko ľudí navštevuje reštaurácie za účelom denného menu a kto mimo denného menu?

Kto sú ľudia, stravujúci sa v reštauráciách za účelom denného menu niekoľkokrát za týždeň, niekoľkokrát za mesiac, raz za 2-3 mesiace a kto sa týmto spôsobom nestravuje vôbec? A kto sú tí, čo chodia na obed alebo večeru mimo denného menu? Ako sú spokojní tí, čo sa stravujú formou denného menu a tí, čo mimo denného menu?

Koľko ľudí navštevuje kaviarne?

Koľko ľudí navštevuje kaviarne niekoľkokrát za týždeň, niekoľkokrát za mesiac, raz za 2-3 mesiace? Kto sú títo ľudia? Aké sú rozdiely medzi segmentmi, vekom, krajom? Ako sú spokojní s týmito službami?

Koľko ľudí navštevuje fitness centrá, aerobic, jogu?

Koľko ľudí navštevuje fitness centrá, hodiny aerobiku alebo jogy niekoľkokrát za týždeň, niekoľkokrát za mesiac, raz za 2-3 mesiace? Kto sú títo ľudia? Aké sú rozdiely medzi segmentmi, vekom, krajom? Ako sú spokojní s týmito službami?

Koľko ľudí navštevuje športovo-zábavné aktivity ako bowling, paint ball, lezecké dráhy?

Koľko ľudí využíva takéto služby? Ako často? Kto sú títo ľudia? Aké sú rozdiely medzi segmentmi, vekom, krajom? Ako sú spokojní s týmito službami?

Koľko ľudí chodí na masáž?

Koľko ľudí využíva služby masérov a masážnych salónov? Ako často? Kto sú títo ľudia? Aké sú rozdiely medzi segmentmi, vekom, krajom? Ako sú spokojní s týmito službami?

Koľko ľudí využíva služby kaderníctva a holičstva?

Koľko ľudí využíva služby kaderníctva a holičstva pravidelne, koľko len občas a koľko vôbec? Kto sú títo ľudia? Aké sú najdôležitejšie kritéria pri výbere kaderníctva? Je to dobrá skúsenosť, vyhovujúca lokalita, cena alebo iné benefity? Aké sú rozdiely medzi segmentmi, vekom, krajom? Ako sú spokojní s týmito službami?

Koľko ľudí využíva služby kozmetických salónov?

Koľko ľudí využíva služby kozmetických zariadení mesačne, koľko raz za 2-3 mesiace, koľko menej často a koľko vôbec? Kto sú títo ľudia? Aké sú najdôležitejšie kritéria pri výbere kozmetického salónu? Je to dobrá skúsenosť, vyhovujúca lokalita, cena alebo iné benefity? Aké sú rozdiely medzi segmentmi, vekom, krajom? Ako sú zákazníci spokojní s týmito službami?

Koľko ľudí využíva skrášľovacie služby typu laserových ošetrení?

Koľko ľudí využíva služby rôznych laserových ošetrení? Ako často? Kto sú títo ľudia? Aké sú najdôležitejšie kritéria pri výbere laserového salónu? Je to dobrá skúsenosť, vyhovujúca lokalita, cena, nákup prostredníctvom zľavových portálov alebo iné benefity? Aké sú rozdiely medzi segmentmi, vekom, krajom? Ako sú spokojní s týmito službami?

Koľko ľudí využíva služby relaxačných a wellness centier?

Koľko ľudí využíva služby relaxačných a wellnes centier? Ako často? Kto sú títo ľudia? Aké sú rozdiely medzi segmentmi, vekom, krajom? Ako sú spokojní zákazníci s týmito službami?

Koľko ľudí navštevuje zábavné parky pre deti?

Koľko ľudí navštevuje zábavné parky pre deti? Koľko domácností s malými a väčšími deťmi? Ako často? Aké sú rozdiely medzi segmentmi, vekom, krajom? Ako sú spokojní s týmito službami?

Koľko ľudí navštevuje kúpaliská, aquaparky, bazénové svety?

Koľko ľudí navštevuje kúpaliská, aquaparky, bazénové svety? Ako často? Kto sú títo ľudia? Aké sú rozdiely medzi segmentmi, vekom, krajom? Ako sú spokojní s týmito službami?

Výstupy štúdie.

Štúdia je vypracovaná v PowerPointe, a ako celok obsahuje 130 slajdov. Štúdia je súhrn základných a podrobných grafov, ich popisov a zhrnutí. Zároveň je súčasťou štúdie popis jednotlivých segmentov, ich vzťahu k cenám, akciám, k nakupovaniu na internete a k zľavovým portálom.

Štúdiu je možné objednať si prostredníctvom objednávkového formulára vpravo. Každý klient obdrží tlačenú verziu vo farebnom prevedení a zároveň v elektronickej podobe.

Cena štúdie: 350€ bez DPH (420€ s DPH)

 

Spoločnosť MB Brand Management je držiteľom autorských práv k celej štúdií. V zmysle autorského zákona nie je povolené žiadne kopírovanie ani šírenie štúdie ako celku ani jej dielčich častí bez súhlasu autora – spoločnosti MB Brand Management.

MENU