MENU

Mindfulness pre firmy

Školenie Empatia / Mindfulness pre firmy

Dátum: bude upresnený, 9,00 – 16,30

Miesto: Ružová dolina, 821 08 Bratislava

Lektor: Ing Mária Boťanská – akreditovaný lektor  a Mgr. Tatiana Sýkorová

Cena: 90 € bez DPH

Mindfulness je stav bytia alebo aj všímavosti, ktorý nás učí žiť v prítomnosti a prežívať každý okamžik.

Mindfulness znamená uvedomovanie si stavu nášho bytia, našej mysle prostredníctvom našich zmyslov. Tým, že si uvedomuje svoje bytie v prítomnosti láskavou všímavosťou, zvyšujeme naše vedomie a prichádza k jeho transformácii.

Čo je cieľom Mindfulness?

Cieľom Mindfulness je dostať svoju myseľ pod kontrolu, naučiť sa s ňou vedome pracovať, zvládať a kontrolovať svoje emócie. Zvládanie a využívanie „Mindfulness techník“ je druh určitého životného štýlu, aplikujeme ich denno-denne v bežných životných situáciách, sú neoddeliteľnou súčasťou žitia nášho života, . Je to každodenná rutina, tak ako zmývanie zubov, česanie vlasov a pod..

Mindfulness znamená v preklade „plnú, respektíve všímavú myseľ“. Všímavosť znamená „permanentné uvedomovanie si“, ktoré prichádza vďaka tomu, že v prítomnom okamihu venujeme pozornosť veciam takým, akými sú – bez hodnotenia, posudzovania, vnútorného komentovania. Naučili sme sa totižto brať rôzne životné aspekty buď za samozrejmosť, alebo ich ignorovať bez povšimnutia.

O všetkých veciach, ktoré sa dejú nielen premýšľame, ale ich aj prežívame prostredníctvom svojich zmyslov, pocitov a intuitívnych vnemov. Je to stav bytia, kedy si veci uvedomujeme nielen svojou hlavou, ale aj svojim srdcom a svojimi zmyslami. Vďaka prežívaniu veci v prítomnosti štandardnými 5 zmyslami si rozvíjame aj ten náš šiesty zmysel, našu intuíciu a transformujeme vedomie.

Podľa výskumov profesora Dr. Jon Kabat-Zinna, Mindfulness pomáha zlepšovať psychické aj zdravotné problémy. Ako hovorí vo svojich videách Mindfulness je tajomstvo a zároveň dar pre ľudstvo. Tajomstvo, ktoré tu bolo tisíce rokov späť a na ktoré sme časom zabudli. Tak ho poďme spolu odhaliť.

V čom Mindfulness pomôže:

 • zvládať emócie
 • zvládať stres
 • prechádzať syndrómu vyhorenia
 • schopnosť lepšie zvládať konflikty
 • upevňovať vnútornú spokojnosť so svojim životom
 • zlepšovať medziľudské vzťahy
 • prispieva k odbúravaniu psychosomatických faktorov, ktoré negatívne vplývajú na naše zdravie.

Počas kurzu mindfulness sa budeme spoločne učiť:

 • stíšiť sa a zamerať pozornosť na všímavé dýchanie (meditácia všímavosti)
 • precítiť naše telo technikou Body scaning
 • priniesť do našich každodenných činnosti všímavosť, respektíve prítomnosť
 • vedome zapájať do bežných situácií v živote všetky naše zmysly
 • vedome si všímať a precítiť príjemné aj nepríjemné situácie a pocity v našom tele
 • techniky a cvičenia, ktoré nám pomôžu v živote riešiť komunikáciu, konflikty, emócie, rozhodovanie

Kurz je interaktívny v menšej skupine účastníkov (maximálne 12) a plný rôznych úloh, techník a cvičení.

Kurzom Vás prevedie Ing. Mária Boťanská, trénerka Mindfulness MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) a Mgr. Tatiana Sýkorová, psychologička a absolventka Akadémie tibetských nauk: 5 – ročné štúdium tibetskej psychológie, meditačných techník a dychových cvičení

 

MENU