MENU

Ako podporovať tímovú prácu

Individualizmus vs. tímová práca. Sme ľudia a každý z nás je iná osobnosť. To, či sme vrodení individualisti alebo uprednostňujeme spoluprácu v kolektíve máme čiastočne v sebe a v našich génoch. Niektoré pracovné pozície vyžadujú práve veľkú mieru individualizmu, aby sa firma mohla hýbať vpred, väčšina ale potrebuje tímových hráčov. 

Úlohou dnešného manažéra nie je len rozdávať úlohy a kontrolovať ich výkon, ale delegovať úlohy tak, aby svojich ľudí podnietil k spolupráci a zodpovednosti za celkové výsledky. Aby ich dokázal motivovať a nadchnúť aj v krízových situáciach, aby dokázal vytvoriť pracovnú atmosféru, ktorá motivuje k zodpovednej spolupráci, aby dokázal ustať rôzne „žabomyšie vojny“ medzi kolegami, oddeleniami a pod.

Celé školenie prebieha formou hier a riešením spoločných úloh.

Na školení sa dozviete:

 • ako vplývajú na ľudí a tím rôzne formy delegovania / rozdávania úloh
 • ako prežívajú jednotlivé formy komunikácie rôzne typy ľudí
 • ako delegovať úlohy pozitívne aj v krízových situáciach
 • ako môže tímová „nespolupráca“ vplývať na zvýšený pocit stresu, chorobnosti, vyhorenia
 • ako riešiť konflikty
 • ako zlepšiť vzťahy na pracovisku
 • ako vytvoriť medzigeneračný tím
 • ako spoločne zdieľať informácie, tak aby z toho profitovala celá spoločnosť

Školenie prebieha interaktívnou formou, účastníci aplikujú všetky poznatky do ich vlastnej praxe a firemnej kultúry.
Celé školenie prebieha formou soft skills s aplikáciou rôznych rolových hier a riešením spoločných úloh.

Školenie je určené pre riadiacich pracovníkov ako aj celé tímy.

Školenie sa realizuje na objednávku konkrétnej firmy aj individuálne podľa záujmu. Termíny školení pre verejnosť budú vždy upresnené v dostatočnom predstihu.

Trvanie školenia je 1 pracovný deň – 6 hodín.

Cieľom školenia je:

 • zlepšiť medziľudské vzťahy na pracovisku
 • eliminovať konflikty
 • pochopiť a akceptovať rozdiely v typológií ľudí
 • hľadať rolu zamestnancov v spoločnom tíme
 • podnietiť kolegov v tíme spolupracovať
 • motivovať účastníkov hľadať riešenia ako zlepšiť tímovú prácu

lektor – Mgr. Tatiana Sýkorová

      Viac informácií o lektorovi

Mám záujem

MENU