MENU

Blog

Hľadáte konkrétnu tému?

Správne emócie sú cestou do srdca zákazníka.

12. septembra 2017

Podľa prieskumu medzi marketingovými špecialistami  bude tento rok  hrať najdôležitejšiu rolu správny obsah a sociálne siete. Obsah znamená cielená komunikácia s vybranou skupinou zákazníkov a potenciálnych zákazníkov. Čo to znamená cielený obsah? Je to obsah, o ktorý má záujem daná cieľová skupina zákazníkov. A viete ako sú dôležité emócie pre takýto cielený obsah? Vďaka emóciám sme  schopní vyberať z množstva informácií […]

Čo vplýva na spokojnosť zamestnancov? Pár informácií z našich prieskumov.

5. septembra 2017

Pri našich zamestnaneckých prieskumoch spokojnosti / engagementu kladieme dôraz na koreláciu jednotlivých vzťahov medzi dátami z jednotlivých otázok. Cieľom je odhaliť príčiny, nielen popis existujúceho stavu.  Každá firma a pracovné prostredie je iné a preto analýzu dát robíme vždy individuálne.
Pozreli sme sa na pár posledných prieskumov. Chceli sme vedieť, či existujú spoločné hodnoty, ktoré ovplyvňujú spokojnosť zamestnanca.

Millenials vs. generácia X. Má zmysel motivovať generáciu X?

30. augusta 2017

Pálčivou témou, o ktorej sa dnes hovorí je generácia Milenials a teda mladé talenty. Ako ich pritiahnuť, motivovať, riadiť aj odmeňovať. Generácia Millenials je aktívna, dynamická, digitálna a prináša nové nápady a inovácie do firiem. Nikde sa ale nehovorí ako motivovať a odmeňovať tých, ktorí sú už na pracovnom trhu dlhšie, o tých ktorí firmy pred 15- 20 rokmi budovali. O tých, ktorí sú k svojmu zamestnávateľovi lojálni.

Kto je nosným zákazníkom zľavových portálov?

25. augusta 2017

Zľavové portály sú hitom posledných rokov. Prvotný boom už síce opadol, ale stále sú u nás veľmi populárne. Avšak tak ako každá služba, aj oni majú svoj cieľovú skupinu a preto by ste si mali zvážiť, či má pre vás ponuka prostredníctvom takýchto portálov význam. Zodpovedať si otázku: „Nachádzajú sa tu moji budúci zákazníci?“ Najnosnejšou skupinou zákazníkov na zľavových portáloch sú ľudia zo stredných a menších miest, vo veku od 25-44 rokov, rodiny s menšími deťmi.

Dokáže dnešný Objaviteľ pracovať vo firme Vládcu?

11. augusta 2017

Neustále sa hovorí o o tom ako ťažko je dnes získať mladého človeka do pracovného pomeru a ešte ťažšie ho udržať. Skúsme sa na tento problém pozrieť očami Junga a jeho archetypov. Na jednej strane je dnešný objaviteľ. Druhý protipól je vládca. Myslíte si, že dnešný objaviteľ bude ochotní pracovať v spoločnosti so systémom vládca? Archetypy ale neovplyvňujú len značku, ale aj celé firemné prostredie, ktoré sa dnes spája aj Employee brandingom a atraktivitou zamestnávateľa, čiže Employer Brandingom.

Empatia lídrov a ich EQ môže motivovať aj demotivovať.

8. augusta 2017

To, čo dnešného riadiaceho pracovníka robí naozaj lídrom sú práve schopnosti vychádzajúce z jeho EQ. Jeho schopnosti motivovať členov tímu, nadchnúť ich pre spoločné ciele a docieliť to, aby ľudia verili tomu, čo im hovorí. Jeho schopnosť empatie voči svojim podriadeným. Schopnosť rozlíšiť osobnostné odlišnosti medzi svojimi podriadenými, ktoré by mu pomohli motivovať cielene.

Spokojnosť zákazníka je pri službách dôležitejšia ako web aj reklama.

3. augusta 2017

Odporúčania a recenzie na internete sú pri službách omnoho viac ako akákoľvek platená reklama. A medzi najdôležitejších kritérií výberu patri: dobrá predchádzajúca skúsenosť, referencie a odporúčania, dobrý prístup k zákazníkovi. Internetová stránka je dnes úplnou samozrejmosťou každej prevádzky , ale zatiaľ pri výbere týchto služieb nie je hlavným motivátorom výberu.

HR nepotrebuje marketing. Je to naozaj tak?

27. júla 2017

Ak vnímame marketing len ako reklamu, tak HR naozaj nepotrebuje marketing. Ak sa však na problematiku pozrieme celistvo, tak zistíme, že nielenže HR potrebuje marketing, ale je to aj nevyhnutným prvkom na prilákanie talentov. HR manager je svojím spôsobom kľúčová osoba v spoločnosti. Musí poznať procesy v organizácii, firemnú kultúru, personálne a mzdové predpisy, osobitné vlastnosti zamestnancov v rámci tímov a ich kompetencie a okrem toho musí byť aj čiastočným marketérom.

Ako robia marketing úspešné firmy?

12. júla 2017

Úlohou úspešného marketingu je nájsť odpoveď na otázku: Prečo by si mal zákazník kúpiť Váš produkt a nie produkt konkurenčný.
Na základe týchto informácií vytvoriť pre produkt alebo značku jasný pozicioning na trhu. vytvoriť benefity a hodnotu pre budúcich zákazníkov, ktoré im budú jasne a cielene komunikované rôznymi komunikačnými nástrojmi. A neustále merať dosiahnuté výsledky.

Ako nenahrávať zákazníkov konkurencii?

5. júla 2017

Väčšina populácie Slovenska má s odborníkom spojeného zamestnanca obchodu, ktorý dané produkty predáva. Čo ale ak odborník nie je odborník? Čo nasleduje ak predávajúci nesplní naše očakávania? Z našich prieskumov jednoznačne vychádza, že nespokojný zákazník navštívi radšej inú predajňu a ak mu tu zamestnanec ochotne poskytne odborné poradenstvo, poradí, produkt zakúpi tu alebo na ich webe. Zákazníka ste stratili.
MENU