MENU

Blog

Hľadáte konkrétnu tému?

Pozitívna firmená kultúra a jej benefity

3. apríla 2018

Položte si ruku na srdce: ste v práci šťastný? Prejavuje vaša firma známky pozitívneho pracovného prostredia alebo skôr negatívneho? Poďme sa pozrieť, čo to vlastne znamená pracovať v pozitívnom prostredí a mať pozitívnu podnikovú kultúru. Uvoľnená a produktívna atmosféra – ľudia chodia do práce radi, cítia sa tam oceňovaní, podporovaní a odmeňovaní. Strach, dominancia, násilie sú pre nich cudzie […]

Employer Branding je nielen o reklame, ale aj o odporúčaniach.

8. februára 2018

Nedostatok pracovnej sily na trhu sa prejavuje aj v náraste firiem, ktoré začínajú budovať svoju značku zamestnávateľa. Mení sa forma inzerátov na hľadanie kandidátov, pribúda komunikácia na sociálnych sieťach, billboardy aj videá. Treba povedať, že marketing v HR je dôležitou súčasťou budovania značky zamestnávateľa. Dobre zvolená a cielená komunikácia zvyšuje image, znalosť značky, teda mena spoločnosti ako zamestnávateľa […]

Je naozaj cieľová skupina 40 + tak nezaujímavá pre dnešných marketérov?

30. novembra 2017

V posledných pár rokoch neustále počúvam, že ideálna cieľová skupina sú mladí ľudia ideálne do 35, maximálne do 40 rokov. Digitálny a online marketingový svet pozerá na zákazníkov najmä cez kľúčové slová a príliš neskúma myslenie a dôvody ich správania. Lojalita je pomerne nízka, keďže často vyhľadávajú nové obchody a radi nakupujú cez zľavové portály či rôzne zahraničné stránky ako Ebay a Aliexpres

Trpezlivosť v podnikaní alebo vydržať, vydržať..

17. novembra 2017

Keď sa bavím pri konzultáciách s podnikateľmi, ktorí začínajú podnikať, ich predstava je zvyčajne do pár mesiacov byť v pluse. Ale takto to v podnikaní vo väčšine prípadov nefunguje. Podnikatelia sú po pár mesiacoch frustrovaní a do roka ukončia biznis alebo ho zmenia za iný. A takto sa točia do kruhu. Budovanie firmy nie je ale šprint, ale beh na […]

5 znakov, ktoré signalizujú čas na zmenu zamestnania

15. novembra 2017

Chodíte do roboty s radosťou, nadšením, tešíte sa na svojich kolegov? Baví Vás to čo robíte? Alebo v nedeľu večer už máte po nálade, keď si spomeniete na prácu v pondelok? Ak Vás Vaša práca napĺňa, tak nie je čo riešiť. Ale ak máte viacero z nasledovných príznakov, je čas na zmenu.

Desatoro pozitívneho myslenia v podnikaní.

19. októbra 2017

Pozitívne myslenie je dnes horúco témou a týka sa každéj našej činnosti vrátane podnikania a riadenia spoločnosti. Pozitívne myslenie nie je hon za úspechom a bohatstvom, ale spokojnosť a radosť v každodennom živote.

Ako podať kritiku a neuraziť? Všímajte si reč tela.

5. októbra 2017

Zabudol Vám kolega alebo podriadený dodať niečo o čo ste ho žiadali? Ak ho nechcete priviesť do rozpakov, všímajte čo robia jeho ruky. Empatia je základom medziľudských vzťahov a to ako sa vcítiť do druhého, nám povie jeho reč tela. Každý sme iný a na každého platí iný typ komunikácie. Nie je jedno, či sa […]

Jediný liek na generačne rozdiely je vzájomná empatia.

29. septembra 2017

Horúcou témou dnešných dní je zamestnanosť mladých ľudí a naopak generácie ľudí vo veku 45+. Mladí ľudia sú iní ako bola generácia ich rodičov. Na druhej strane sú „výsledkom“ výchovy a doby, ktorá tu bola v 90 rokoch. Sú si viac vedomí sami seba, svojej hodnoty, svojho života a nechcú ho stráviť od rána do noci v práci ako to […]

Employer branding – alebo ako pritiahnuť kvalitných zamestnancov a talenty vďaka budovaniu značky.

26. septembra 2017

Budovanie značky pomáha predávať. Množstvo firiem si dnes uvedomuje, že budovanie  značky, imagu, kvality a dôvery v očiach zákazníkov je neoddeliteľnou súčasťou obchodno-marketingovej stratégie každej firmy. Čím je značka známejšia a pozitívnejšie hodnotená medzi zákazníkmi, tým je väčší predpoklad, že budú zákazníci motivovaní kupovať danú značku a budovať si k nej lojalitu. Budovanie mena spoločnosti ako zamestnávateľa pomáha získavať kvalitnú pracovnú silu.

Správne emócie sú cestou do srdca zákazníka.

12. septembra 2017

Podľa prieskumu medzi marketingovými špecialistami  bude tento rok  hrať najdôležitejšiu rolu správny obsah a sociálne siete. Obsah znamená cielená komunikácia s vybranou skupinou zákazníkov a potenciálnych zákazníkov. Čo to znamená cielený obsah? Je to obsah, o ktorý má záujem daná cieľová skupina zákazníkov. A viete ako sú dôležité emócie pre takýto cielený obsah? Vďaka emóciám sme  schopní vyberať z množstva informácií […]

Čo vplýva na spokojnosť zamestnancov? Pár informácií z našich prieskumov.

5. septembra 2017

Pri našich zamestnaneckých prieskumoch spokojnosti / engagementu kladieme dôraz na koreláciu jednotlivých vzťahov medzi dátami z jednotlivých otázok. Cieľom je odhaliť príčiny, nielen popis existujúceho stavu.  Každá firma a pracovné prostredie je iné a preto analýzu dát robíme vždy individuálne.
Pozreli sme sa na pár posledných prieskumov. Chceli sme vedieť, či existujú spoločné hodnoty, ktoré ovplyvňujú spokojnosť zamestnanca.

Millenials vs. generácia X. Má zmysel motivovať generáciu X?

30. augusta 2017

Pálčivou témou, o ktorej sa dnes hovorí je generácia Milenials a teda mladé talenty. Ako ich pritiahnuť, motivovať, riadiť aj odmeňovať. Generácia Millenials je aktívna, dynamická, digitálna a prináša nové nápady a inovácie do firiem. Nikde sa ale nehovorí ako motivovať a odmeňovať tých, ktorí sú už na pracovnom trhu dlhšie, o tých ktorí firmy pred 15- 20 rokmi budovali. O tých, ktorí sú k svojmu zamestnávateľovi lojálni.

Kto je nosným zákazníkom zľavových portálov?

25. augusta 2017

Zľavové portály sú hitom posledných rokov. Prvotný boom už síce opadol, ale stále sú u nás veľmi populárne. Avšak tak ako každá služba, aj oni majú svoj cieľovú skupinu a preto by ste si mali zvážiť, či má pre vás ponuka prostredníctvom takýchto portálov význam. Zodpovedať si otázku: „Nachádzajú sa tu moji budúci zákazníci?“ Najnosnejšou skupinou zákazníkov na zľavových portáloch sú ľudia zo stredných a menších miest, vo veku od 25-44 rokov, rodiny s menšími deťmi.

Dokáže dnešný Objaviteľ pracovať vo firme Vládcu?

11. augusta 2017

Neustále sa hovorí o o tom ako ťažko je dnes získať mladého človeka do pracovného pomeru a ešte ťažšie ho udržať. Skúsme sa na tento problém pozrieť očami Junga a jeho archetypov. Na jednej strane je dnešný objaviteľ. Druhý protipól je vládca. Myslíte si, že dnešný objaviteľ bude ochotní pracovať v spoločnosti so systémom vládca? Archetypy ale neovplyvňujú len značku, ale aj celé firemné prostredie, ktoré sa dnes spája aj Employee brandingom a atraktivitou zamestnávateľa, čiže Employer Brandingom.

Empatia lídrov a ich EQ môže motivovať aj demotivovať.

8. augusta 2017

To, čo dnešného riadiaceho pracovníka robí naozaj lídrom sú práve schopnosti vychádzajúce z jeho EQ. Jeho schopnosti motivovať členov tímu, nadchnúť ich pre spoločné ciele a docieliť to, aby ľudia verili tomu, čo im hovorí. Jeho schopnosť empatie voči svojim podriadeným. Schopnosť rozlíšiť osobnostné odlišnosti medzi svojimi podriadenými, ktoré by mu pomohli motivovať cielene.
MENU