MENU

Téma: leadership

Pozitívna firmená kultúra a jej benefity

Firemná kultúra je dnes nosnou súčasťou budovania značky zamestnávateľa. A pozitívna firemná kultúra základom spokojnosti a angažovanosti zamestnancov. Položte si ruku na srdce: ste v práci šťastný? Poďme sa pozrieť, čo to vlastne znamená pracovať v pozitívnom prostredí a mať pozitívnu firemnú kultúru.

Ako podať kritiku a neuraziť? Všímajte si reč tela.

Zabudol Vám kolega alebo podriadený dodať niečo o čo ste ho žiadali? Ak ho nechcete priviesť do rozpakov, všímajte čo robia jeho ruky. Empatia je základom medziľudských vzťahov a to ako sa vcítiť do druhého, nám povie jeho reč tela. Každý sme iný a na každého platí iný typ komunikácie. Nie je jedno, či sa […]

Employer branding – alebo ako pritiahnuť kvalitných zamestnancov a talenty vďaka budovaniu značky.

Budovanie značky pomáha predávať. Množstvo firiem si dnes uvedomuje, že budovanie  značky, imagu, kvality a dôvery v očiach zákazníkov je neoddeliteľnou súčasťou obchodno-marketingovej stratégie každej firmy. Čím je značka známejšia a pozitívnejšie hodnotená medzi zákazníkmi, tým je väčší predpoklad, že budú zákazníci motivovaní kupovať danú značku a budovať si k nej lojalitu. Budovanie mena spoločnosti ako zamestnávateľa pomáha získavať kvalitnú pracovnú silu.

Čo vplýva na spokojnosť zamestnancov? Pár informácií z našich prieskumov.

Pri našich zamestnaneckých prieskumoch spokojnosti / engagementu kladieme dôraz na koreláciu jednotlivých vzťahov medzi dátami z jednotlivých otázok. Cieľom je odhaliť príčiny, nielen popis existujúceho stavu.  Každá firma a pracovné prostredie je iné a preto analýzu dát robíme vždy individuálne.
Pozreli sme sa na pár posledných prieskumov. Chceli sme vedieť, či existujú spoločné hodnoty, ktoré ovplyvňujú spokojnosť zamestnanca.

Dokáže dnešný Objaviteľ pracovať vo firme Vládcu?

Neustále sa hovorí o o tom ako ťažko je dnes získať mladého človeka do pracovného pomeru a ešte ťažšie ho udržať. Skúsme sa na tento problém pozrieť očami Junga a jeho archetypov. Na jednej strane je dnešný objaviteľ. Druhý protipól je vládca. Myslíte si, že dnešný objaviteľ bude ochotní pracovať v spoločnosti so systémom vládca? Archetypy ale neovplyvňujú len značku, ale aj celé firemné prostredie, ktoré sa dnes spája aj Employee brandingom a atraktivitou zamestnávateľa, čiže Employer Brandingom.

Empatia lídrov a ich EQ môže motivovať aj demotivovať.

To, čo dnešného riadiaceho pracovníka robí naozaj lídrom sú práve schopnosti vychádzajúce z jeho EQ. Jeho schopnosti motivovať členov tímu, nadchnúť ich pre spoločné ciele a docieliť to, aby ľudia verili tomu, čo im hovorí. Jeho schopnosť empatie voči svojim podriadeným. Schopnosť rozlíšiť osobnostné odlišnosti medzi svojimi podriadenými, ktoré by mu pomohli motivovať cielene.

5 základných krokov budovania atraktívneho zamestnávateľa

Employer branding je proces, ktorý pomáha propagovať firmu ako vhodnú a atraktívnu voľbu pre zamestnanie. Môžeme ho nazvať aj marketingom v ľudských zdrojoch. Základom správne nastavenej marketingovej stratégie a komunikácie sú relevantné informácie o trhu a zákazníkoch. 1. krokom je nájsť odpoveď na základnú otázku: „Prečo by chceli kvalitní ľudia pracovať práve u Vás?“

360 stupňová spätná väzba

Je to nástroj ideálny na hodnotenie manažérov. Všetci sme ľudia, rovnako aj manažéri vo firmách. Máme tendenciu k subjektívnemu vnímaniu a posudzovaniu rozhodnutí, vlastných schopností a najmä riadeniu podriadených. Pozeráme sa na prácu a riadenie ľudí svojimi očami a nie očami nášho pracovného okolia. A práve názor našich podriadených a kolegov dokáže odkryť aj také nedostatky, ktoré by sme si sami nevšimli.

MENU