MENU

5 základných krokov budovania atraktívneho zamestnávateľa

Employer branding je proces, ktorý pomáha propagovať firmu ako vhodnú a atraktívnu voľbu pre zamestnanie. Môžeme ho nazvať aj marketingom v ľudských zdrojoch. Základom správne nastavenej marketingovej stratégie a komunikácie sú relevantné informácie o trhu a zákazníkoch.

1.krok je zhodnotenie svojho aktuálneho stavu

Prieskum zamestnancov

Nájsť odpoveď na základnú otázku: „Prečo by chceli kvalitní ľudia pracovať práve u Vás?“ Alebo naopak:  „Čo je dôvodom, že u Vás nemajú záujem pracovať?“
Ako vašu spoločnosť vnímajú vaši zamestnanci? Ako sú spokojní? Ako hodnotia pracovné prostredie, atmosféru a kultúru spoločnosti? Ako hodnotia manažment a procesy? Ako sú spokojní s motivačnými prvkami? Cítia sa v práci šťastní? Odporučili by Vašu spoločnosť svojim priateľom a známym alebo naopak rozširujú negatívne informácie?

Základom by mal byť správne navrhnutý prieskum, zahŕňajúci nielen kvantitatívnu formu prieskumu prostredníctvom dotazníkov, ale aj kvalitatívnu formu pomocou skupinových diskusií. Nejde len o zvyčajne robievané prieskumy spokojnosti, ale o komplexný prieskum merajúci celkový stav organizácie a jeho vplyv na engagement zamestnancov, reputáciu a atraktivitu zamestnávateľa. Vyhodnotenie prieskumu by malo segmentovať zamestnancov nielen podľa veku a typu pracovnej pozície, ale aj podľa ich prepojenia so spoločnosťou.

Prieskum konkurencie

Odpovedzte si na nasledujúce otázky. Čo ponúka vaša priama konkurencia alebo podobné firmy vo vašom regióne? Aké sú platové podmienky a ďalšie výhody alebo benefity? Aká je atmosféra v tejto organizácii? Ako sú spokojní ich zamestnanci a aké sú hlavné dôvody ich spokojnosti? Ak sú nespokojní, prečo? Čo im prekáža? Tieto odpovede Vám pomôžu nastaviť konkurenčné výhody, ktorými môžte osloviť potenciálnych uchádzačov.

Prieskum spokojnosti Vašich zákazníkov

Veľmi dôležitým faktorom je renomé vašej spoločnosti u vašich zákazníkov. Náš zákazník, náš pán platí viac ako kedysi.  Zistite si odpovede ako zákazníci vnímajú Vašu spoločnosť a obchodných reprezentantov, ktorí predstavujú hodnoty vašej firmy? Ako sú spokojní? Ako sa s vašou firmou alebo značkou stotožňujú? S čím sú nespokojní? Aké sú slabé stránky, ktoré vnímajú? A ideálne aj v porovnaní s konkurenciou.

2. krok je definícia Employee Value Proposition (EVP)

Ide o stratégiu, ktorá definuje vašu identitu, hodnotu a celý súbor krokov.

Zodpovedanie otázok v 1. kroku vám pomôže definovať a správne nastaviť EVP, teda Vašu identitu a hodnotu. EVP zároveň určuje posolstvo vašej spoločnosti a definuje všetky kroky a nástroje, ktorými budete komunikovať svoju značku okoliu. Posolstvo, ktoré budete komunikovať  musí byť v súlade s vašou misiou, hodnotami a kultúrou spoločnosti. To, čo komunikujete ako vaše posolstvo značky je prísľub vašim zamestnancom, ktorý je nutné aj reálne dodržiavať.

Práve pri stredných a regionálnych organizáciách je potrebné prehodnotiť celú stratégiu, ktorá musí byť v súlade s EVP.  Manažovanie formou archetypu Vodca nikdy nebude v jednej línii s manažovaním formou archetypu Objaviteľ. Vodca potrebuje riadiť a viesť ľudí na rozdiel od objaviteľa, ktorý chce byť súčasťou manažovania, chce mať priamu účasť na hľadaní nových možností a inovácií. Vodca predstavuje tradičný typ riadenia, ktorý je na Slovensku stále pomerne často využívaný, zatiaľ čo Objaviteľa predstavuje najmä mladá generácia, ktorá objavuje nový svet.

3. krok je nastavenie komplexných nástrojov

 Na základe zadefinovanej identity a hodnôt spoločnosti si nastavte všetky potrebné nástroje a procesy v súlade s potrebami a očakávaniami vašich existujúcich zamestnancov a talentov alebo tých, ktorých chcete získať. Okrem štandardných nástrojov ako sú motivačné prvky a benefity, je potrebné  zosúladiť aj prostredie, atmosféru, manažovanie a samozrejme aj vzdelávanie a mentoring. Benefity, motivačný program a vzdelávanie by mali byť prispôsobené jednotlivým segmentom zamestnancov, ktoré boli zadefinované v prieskume.

4. krok je komunikácia

Ak ste si stanovili svoje hodnoty spoločnosti (EVP), poznáte svoje benefity a konkurenčnú hodnotu, je čas dať ich do sveta. Nielen prostredníctvom popisu v rámci sekcie o firme, keď hľadáte nových uchádzačov. Základom je Vaša stránka, ale v dnešnej dobe je nevyhnutné využívať aj sociálne siete a cielené PR. Zdieľať svoje aktivity, eventy a pracovné úspechy prostredníctvom videí, statusov a rôznych motivačných článkov je v súčastnosti taktiež výhodný spôsob ako si budovať image a rozvíjať komunikáciu s okolím. Vhodné je aj využívať videá. Netreba zabúdať ani na spoločenskú zodpovednosť, ktorá môže zahŕňať napríklad aj podporu detí, mládeže, prípadne konkrétnej komunity vo Vašom regióne.

5. krok je kontinuálne meranie účinnosti

Kontinuálne meranie účinnosti je dôležitým prvkom Employer brandingu. Dostávame sa opäť ku kroku 1. Analýzu aktuálneho stavu je potrebné robiť pravidelne, pretože vývoj ide stále dopredu a rovnako ako vy, rozmýšľa aj vaša konkurencia.

Ak Vás táto téma zaujíma, prečítajte si viac o našom nástroji Staff DNA.

 

Páčil sa vám tento článok? Ukážte ho aj iným.

MENU