MENU

Ako vytvoriť úspešný pozicioning

Úspešná firma má jasne definovaný svoj pozicioning, benefity, odlíšenie sa, tomu prispôsobenú marketingovú a obchodnú stratégiu a celý komunikačný mix pre jasne definovanú cieľovú skupinu.

Pozicioning totiž prináša konkurenčnú výhodu pre každú firmu, jej produkty a značky. Preto ho aktívne využívajú všetky globálne firmy a veľkí hráči nielen v marketingu ale aj v obchodnej činnosti.

Ako to robia títo veľkí hráči?

Pre uzavretie obchodu dobrý produkt nestačí. Je potrebné produktom klientov presvedčiť a teda vedieť klientovi odpoveď na 2 základné otázky: „Prečo by som si mal kúpiť práve Váš produkt/službu?“ a druhá: V čom je Váš produkt/služba lepší ako ten od konkurencie?“ Na to, aby ste vedeli presvedčivo zodpovedať tieto otázky potrebujete mať zadefinované svoje benefity a na námietky obchodného partnera reagovať podloženými argumentmi.

Ak sa chcete naučiť ako na to, radi Vás uvítame na našom školení.

Na školení sa dozviete:

 • čo znamená positioning
 • prečo je positioning v dnešnej dobe nevyhnutnou súčasťou každej obchodnej firmy
 • ako nájsť správne benefity, ktoré Vás na trhu odlíšia
 • ako priniesť zákazníkovi to, čo hľadá
 • ako si zadefinovať cieľovú skupinu Vašich produktov a značiek.
 • ako využívať pozicioning pri komunikácií s klientom
 • ako vytvoriť úspešný komunikačný mix, propagáciu firmy na základe stanového pozicioningu

Školenie je vedené interaktívnou formou, používame rôzne hry a projektívne techniky.
Informácie sú na základe skúsenosti z dlhoročnej praxe podložené rôznymi prípadovými štúdiami zo Slovenského trhu.

Školenie je určené pre manažérov a obchodníkov obchodných a distribučných spoločností, ale aj pre tých, ktorí by chceli podnikať alebo sa obchodnej činnosti v budúcnosti venovať.

Školenie sa realizuje na objednávku konkrétnej firmy aj individuálne, podľa záujmu. Termíny školení pre verejnosť budú vždy upresnené v dostatočnom predstihu.

Trvanie školenia je 1 pracovný deň – 6 hodín.

Cieľom školenia je:

 • naučiť Vás hľadať vlastné miesto na trhu
 • pochopiť ako je možné rovnaký produkt cieliť na rôzne typy zákazníkov
 • ako dať produktu alebo službe odlišný benefit a motiváciu kúpy
 • ukázať na konkrétnych príkladoch ako to robia veľké firmy
 • naučiť Vás používať tieto výhody v rámci obchodnej aj marketingovej komunikácie

  Mária Boťanská, Lektor

 

     Viac informácií o lektorovi

 

MENU