MENU

Manažér v roli kouča

Interaktívny  tréningový program, ktorý vychádza z prirodzeného spôsobu komunikácie, založenom na správnom prístupe k druhému.

Súčasné trendy riadenia očakávajú od manažérov vysokú mieru empatie a motivácie. Ak chce manažér dosiahnuť zmenu  v správaní alebo konaní svojich podriadenými, mal by ich viesť tak, že na danú vec prídu sami. Úlohou manažéra je povzbudzovať svojich ľudí, aby riešenia a rozhodnutia prinášali sami. Výsledkom takéhoto manažérskeho prístupu je zvýšená ochota ľudí pracovať, vyššia motivácia, koncepčnosť vnímania, efektívnejšie využívanie  potenciálu a mnoho iných benefitov na ich ceste k vytýčenému cieľu.   

Na školení sa dozviete:

 • Čo je to koučing a prečo koučovať
 • Aké sú  rozdiely medzi koučovaním, mentorovaním a prikazovaním a aké je ich  využitie v praxi
 • Aké sú výhody koučovania pre manažéra
 • Aké sú výhody koučovania pre koučovaného
 • Aké sú základné koučovacie zručnosti manažéra
  budovanie dôvery, komunikácia, aktívne počúvanie, koučovacie otázky, koučovací rozhovor
 • Aké sú metódy a techniky koučingu – Metóda GROW
 • Nácvik koučovacieho rozhovoru
 • Možné úskalia

Kurz je participatívny,  vedený v priateľskom duchu a uvoľnenej atmosfére, s dôrazom na partnerský vzťah medzi účastníkmi a lektorom školenia. Účastníci sú v priebehu kurzu aktívni, veľa diskutujú riešia modelové situácie i situácie z reálneho života, nacvičia si koučovacie rozhovory (možnosť odskúšať si svoje schopnosti v bezpečnom prostredí ).

Školenie je vedené podľa metódy zážitkového  tréningového programu ako je riadená diskusia, výklad, mentoring, koučing, NLP techniky, rozbor.

Školenie je určené manažérom na rôznych úrovní riadenia, ktorí  chcú  skvalitňovať a zvyšovať rozvoj svojich podriadených i celých pracovných tímov.

Školenie sa realizuje na objednávku konkrétnej firmy aj individuálne podľa záujmu.

 

Manažér v roli kouča

Cieľom školenia je:

 

 • pochopiť princípy a metódy koučingu
 • rozvinúť manažérske zručnosti
 • rozvinúť motivačné schopnosti u manažérov
 • naučiť sa ako viesť koučovací rozhovor na konkrétnych zadaniach
 • vďaka inému uhlu pohľadu na motiváciu a riadenie, zvyšovať lojalitu, zaangažovanosť a reputáciu spoločnosti

Mgr. Mária Černáková, Lektor

Mgr. Mária Černáková

     Viac informácií o lektorovi

 

Mám záujem

MENU