MENU

Budovanie pozitívnych vzťahov na pracovisku

Prečo? Pretože manažment pracovných vzťahov predstavuje trvalú konkurenčnú výhodu. Pretože ľahšie, ako vzťahy, sa dajú riadiť zážitky, ktoré s nami ľudia majú. Pretože táto teória hovorí o tom, čo môžeme spraviť, aby sme si vybudovali príjemné a tvorivé pracovné prostredie. Pretože biznis a teda aj pracovné vzťahy sú postavené na záujme o druhých, na dôvere, ktorá je krehká. Ťažko sa buduje a ľahko stráca.

Na školení sa dozviete ako:

  • identifikovať základné potreby ľudí
  • využívať základné princípy medziľudských vzťahov
  • riešiť krízové situácie – cielene podľa preferujúcich stratégií
  • vytvoriť a udržať prostredie dôvery
  • zaviesť kultúru spätnej väzby

Školenie je vedené interaktívne formou workshopu. Vyskúšame si rôzne rolové hry, budeme pracovať s kolesom života tak, aby každý účastník dokázal prehodnotiť svoje životné ciele a naplnil svoje očakávania.

Školenie je určené pre všetkých, ktorí chcú radi chodiť do práce, tešiť sa z pracovných vzťahov, pretože hľadať cestu, ako prežiť spokojný pracovný život je ľahšie a príjemnejšie, ako hľadať stále nové zamestnanie.
Pre tých, ktorí sú vďační za prejavy verbálneho ocenenia svojej práce. Pretože keď nás nechvália, vysychá nám miecha.

Školenie sa realizuje na objednávku konkrétnej firmy aj individuálne podľa záujmu. Termíny školení pre verejnosť budú vždy upresnené v dostatočnom predstihu.

Trvanie školenia je 1 pracovný deň – 6 hodín.

 

Cieľom školenia je: 

  • Podnecovať a udržiavať úprimné a otvorené vzťahy na pracovisku
  • Zefektívniť a urýchliť spôsoby riešenia problémov a krízových situácií
  • Zlepšiť spoluprácu a lojalitu zamestnancov
  • Osvojiť si návod, ako definovať rozvojové potreby zamestnancov

Ing. Mária Boťanská, akreditovaný lektor

     Viac informácií o lektorovi

 

Mám záujem

 

MENU