MENU

Cielený marketing

Byť úspešný v marketingu môžeme len vtedy ak počúvame svojich zákazníkov, vieme aké sú ich potreby, priania, cenová citlivosť a požiadavky na produkt. Už pri výrobe produktu sa zamýšľame koľko ľudí daný produkt kúpi, kde ho bude hľadať, akým obalom či vlastnosťou zákazníka upútam. Čim viac informácii máme o potrebách a preferenciách potenciálnych zákazníkov, tým viac im vieme produktom pomáhať napĺňať ich potreby a priania.

Marketing pre väčšinu firiem na Slovensku znamená len web stránka prípadne PPC reklamy či propagačné materiály spoločnosti. Takáto forma komunikácie im často prinesie iba jednorazovú platenú konverziu a nie vracajúcich sa zákazníkov. A prečo? Lebo Marketing ale nie je len reklama, reklama je iba ozdoba, čerešnička na torte celého marketingu.

Marketing v prvom rade hľadá voľné miesto na trhu, odlíšenie sa, hodnoty a vlastný príbeh pre relevantnú cieľovú skupinu.

Ak sa chcete naučiť ako na to, radi Vás uvítame na našom školení.

Na školení sa dozviete:

 • ako začať uplatňovať strategický marketing v praxi
 • ako urobiť analýzu trhu a spotrebiteľského správania
 • čo znamená segmentácia trhu a prečo je potrebná
 • čo znamená positioning a aký má vplyv na nastavenie benefitov a definíciu cieľovej skupiny
 • ako nastaviť sortiment a produktové portfólio jednotlivým cieľovým skupinám
 • prečo je dôležité odlíšiť sa, alebo ak nemáte jasný benefit, tak jediný je najnižšia cena
 • ako nastaviť komunikáciu, ktorá osloví
 • ako komunikovať s jednotlivými cieľovými skupinami cielene

Školenie je vedené interaktívnou formou, používame rôzne hry a projektové techniky.
Informácie sú na základe skúsenosti z dlhoročnej praxe podložené rôznymi prípadovými štúdiami zo Slovenského trhu.

Školenie je určené pre manažérov a obchodníkov, ale aj pre všetkých, ktorí by chceli začať podnikať alebo sa marketingu v budúcnosti venovať.

Školenie sa realizuje na objednávku konkrétnej firmy aj individuálne, podľa záujmu. Termíny školení pre verejnosť budú vždy upresnené v dostatočnom predstihu.

Trvanie školenia je 1 pracovný deň – 6 hodín.

Cieľom školenia je:

 • ukázať na marketing ako jeden celok
 • naučiť ako zadefinovať budúcich zákazníkov
 • naučiť ako priniesť zákazníkom produkt podľa ich predstáv
 • vedieť si vytvoriť vlastné miesto na trhu
 • správne nastaviť marketingovú komunikáciu

 

Mária Boťanská, Lektor

     Viac informácií o lektorovi

 

Mám záujem

 

MENU