MENU

Manažérske školenia

Ako cielene motivovať generáciu X aj Millenials.

Pálčivou témou, o ktorej sa dnes hovorí je  generácia Millenials. Je aktívna, dynamická, digitálna  a prináša nové nápady a inovácie do firiem, ale potrebuje nové výzvy a inú komunikáciu. Naopak, generácia X a čiastočne aj Silver má bohaté skúsenosti, ale zaostáva v tom, ako aplikovať v praxi digitálne nástroje a má svoje stereotypy. Cieľom školenia je spájať generácie a učiť sa vzájomnej komunikácií, empatii a spolupráci.

Marketing v HR

Školenie marketing v HR je určené pre všetkých, ktorí pracujú v oblasti ľudských zdrojov. Marketing je o budovaní značky, ktorého súčasťou je image, reputácia, dôveryhodnosť. Platí to rovnako v spotrebiteľskom marketingu aj personálnom marketingu. V dnešnej dobe sa neustále hovorí o nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, o nízkej motivácií zamestnancov, o prilákaní talentov alebo zvyšovaní lojality. Práve na prilákanie talentov, zvyšovanie lojality ako aj cielenej motivácií zamestnancov je potrebné vniesť marketing aj do oblasti ľudských zdrojov.

Worklife balance

V dnešnej dobe sme zahltení množstvom informácií a povinnosťami. Vďaka nových technológiám sme dostupní 24/7. Často sa preto cítime unavení, preťažení či pod tlakom a chýba nám energia v súkromnom živote. Nedostatok času na seba a svoje záujmy má však z dlhodobého hľadiska negatívny dopad aj na náš pracovný výkon. Cieľom školenia je naučiť sa stanovovať svoje priority a zadeliť si čas medzi pracovný a osobný život, aplikovať pozitívnejší prístup k životu a tak predchádzať následkom stresu.

Ako podporovať tímovú prácu

Individualizmus vs. tímová práca. Sme ľudia a každý z nás je iná osobnosť. To, či sme vrodení individualisti alebo uprednostňujeme spoluprácu v kolektíve máme čiastočne v sebe a v našich génoch. Niektoré pracovné pozície vyžadujú práve veľkú mieru individualizmu, väčšina ale potrebuje tímových hráčov. Cieľom školenia je zlepšiť medziľudské vzťahy na pracovisku a motivovať účastníkov hľadať riešenia ako zlepšiť tímovú prácu.

Školenia – Obchod a marketing

Manažérske školenia

Školenia- Firemená kultúra

MENU