MENU

Kreatívne techniky vedenia tímu

Jednou zo základných funkcií manažmentu je vedenie ľudí. Viesť a motivovať tím ľudí si vyžaduje určité znalosti a zručnosti, od ktorých sa ďalej odrážajú dosahované výsledky a ciele tímu. Využívanie kreatívnych techník v procese rozhodovania a vedenia ľudí vytvára vhodné podmienky na rozvíjanie nových nápadov. Tvorivé prostredie má pozitívny vplyv na rozvoj potenciálu manažéra a členov jeho tímu. Na kurze si ukážeme techniky, vďaka ktorým sa naučíte prijímať správne rozhodnutia. Naučíte sa, ako viesť porady kreatívne, zaujímavo a hlavne s cieľom dosiahnuť synergický efekt tímu. Dozviete sa, prečo a ako delegovať, ktoré úlohy sú vhodné/nevhodné na delegovanie.

Na školení sa dozviete:

 • ako prebudiť svoju krativitu
 • aké sú bariéry tvorivosti a ako ich prekonať
 • ako prejsť od výkonného riadenia k motivačnémá
 • ako identifikovať základné fakty o tíme
 • čo je skupinové rozhodovanie a aké sú jeho metódy
 • aké sú synergie a čo sú negatívne synergie
 • ako viesť porady kreatívne
 • čo znamená Eisenhowerov princíp
 • aké sú zásady delegovania
 • prečo sa manažéri/podriadení bránia delegovaniu
 • ktoré úlohy delegovať a ktoré nie
 • aký je význam delegovania pre manažéra/podriadeného

Školenie je určené  pre vedúcich pracovníkov a manažérov všetkých úrovní, ako aj pre tých, ktorí sa pripravujú na manažérske pozície.

Školenie sa realizuje na objednávku konkrétnej firmy aj individuálne podľa záujmu.

 

školenie firemná kultúra

Cieľom školenia je:

 

 • naučiť sa kreatívne techniky, ktoré im umožnia vedenie tímu takou formou, aby spolupráca bavila všetkých
 • rozvinúť kreatívne manažérske zručnosti
 • umožniť zamestnancom tvorivý prístup k úlohám
 • vďaka kreatívnemu spôsobu vedenia zlepšovať tímovú spoluprácu a zaangažovanosť zamestnancov

Cieľom kurzu je naučiť účastníkov kreatívne techniky,

 

Ing. Miroslava AtanasováLektor

Mirka_Antanasova
     Viac informácií o lektorovi

 

Mám záujem

MENU