MENU

HR prieskum

Employer branding

Employer branding je nástroj, ktorý pomáha nastaviť hodnoty (EVP – Employee Value Propositiion) a celkovú firemnú kultúru, tak aby spoločnosť dokázala byť zaujímavou a atraktívnou pre svojich zamestnancov aj kandidátov na trhu práce, zvyšovala svoj image, reputáciu smerov von a lojalitu a engagement smerom dovnútra spoločnosti.

Staff DNA – jedinečný nástroj merania organizácie a spokojnosti zamestnancov

Staff DNA je jedinečný nástroj, ktorý sa pozerá nielen na spokojnosť zamestnancov, ale meria všetky vplyvy organizácie na spokojnosť, zaangažovanosť a emočné väzby zamestnancov. Je základom pre budovanie Employee / Employer brandingu každej spoločnosti. Analyzuje image, reputáciu  a atraktivitu spoločnosti ako základ pre budovanie Employer brandingu – značky zamestnávateľa.

Prieskum spokojnosti zamestnancov

Prieskum spokojnosti zamestnancov odhaľuje postoje a názory zamestnancov v súvislosti s pracovnou atmosférou, riadením, spätnou väzbou, procesmi spoločnosti, s hodnotením, benefitmi, pracovnými podmienkami. Odhaľuje príčiny nespokojnosti zamestnancov a ponúka riešenia na zvýšenie motivácie a celkového enagagementu zamestnancov. identifikuje nosnú cieľovú skupinu zamestnancov pre jednotlivé benefity, tak aby bolo možné navrhnúť rôznorodosť a pokryť všetky segmenty.

Mystery shopping

Mystery shopping odhaľuje profesionalitu vašich zamestnancov, ich vzťah k zákazníkom, k dodržiavaniu firemných procesov. Slúži ako súčasť hodnotenia zamestnancov alebo obchodných partnerov. Je dôležitým nástrojom pre spätné hodnotenie zamestnancov, ako aj podkladom pre ich ďalšie vzdelávanie.

Hodnotenie zamestnancov zo strany zákazníkov

Dôležitým ukazovateľom hodnotenia zamestnancov je aj pohľad zo strany zákazníkov. To, či je firma úspešná závisí najmä od prístupu zamestnancov k svojim zákazníkom. Prieskum hodnotí zákaznícky prístup, profesionalitu, odborné vedomosti, prezentačné zručnosti, obchodnú spoluprácu, osobné vzťahy zamestnancov – obchodníkov z pohľadu zákazníkov.

Školenia – Obchod a marketing

Manažérske školenia

Školenia- Firemná kultúra

MENU