MENU

Ako uchopiť medzigeneračné rozdiely

Školenie  Ako uchopiť medzigeneračné rozdiely X,Y,Z

Dátum: podľa záujmu

Miesto: Peterská 8, 821 04 Bratislava

Lektor: Ing. Mária Boťanská (akreditovaný lektor a špecialista na budovanie pozitívnych vzťahov, employer branding a marketing)

Cena: 139€ bez DPH

Generácie X,Y,Z

Horúcou témou dnešnej doby sú generačné rozdiely na pracovisku. Každá generácia má iné návyky, schopnosti očakávania, a aj nároky. Kvôli týmto odlišnostiam často vzniká na pracovisku napätie, konflikt, ktorí sa negatívne prejaví nielen na medziľudských vzťahoch, ale aj na celkovej atmosfére v spoločnosti či produktivite zamestnancov.

Všetky tri tieto generácie sa dnes stretávajú na pracovnom trhu. Nelíšia sa len vekom, ale najmä svojim postojom, životným zmyslom a najmä vzťahom k digitalizácií.

Aké sú rozdiely medzi nimi? Prečo? Ako ich správne uchopiť? Mladých ľudí, mladých talentov je čoraz väčší nedostatok a starší majú odchod do dôchodku v nedohľadne.

Každá z generácii má pre firmu pridanú hodnotu a win win a nie je správne nahradiť starších mladšími, ale podporovať ich vzájomnú empatia, komunikáciu  a obojstrannú výmenu skúsenosti.

Zo školenia Ako uchopiť medzigeneračné rozdiely X,Y,Z si odnesiete:

 • Pochopenie postojov a životného štýlu jednotlivých generácií
 • Nadhľad na všetky 3 generácie s cieľom hľadať cesty k tímovej spolupráci
 • Pochopenie potrieb, očakávaní a komunikácie týchto generácií

Cieľom školenia je:

 • pochopiť myslenie a postoje jednotlivých generácií
 • hľadať spoločné prvky, ktoré spájajú pracovný tím
 • naučiť sa brať negatíva ako výzvy pre zlepšenie
 • skĺbiť dlhoročné skúsenosti s mladickým entuziazmom
 • spájať generácie a učiť sa vzájomnej komunikácií, empatii a spolupráci
 • byť pripravení na demografický vývoj spoločnosti

Školenie je realizované formou interaktívneho workshopu, ktorý je zameraný na:

 • pochopenie generácií navzájom
 • tréningy vzájomnej komunikácie
 • spoločné riešenie pracovných úloh

Cieľom školenia / workshopu je, aby účastníci sami pochopili bariéry komunikácie a hľadali spoločné riešenia.

Školenie je určené pre HR manažérov, ako aj manžérov a zamestnancov, ktorí pracujú v tímoch.

MENU