MENU

Mindfulness pre firmy

„Nerozoberaj neustále to, čo nemôžeš urobiť, ale nauč sa milovať to, čo práve robíš.“ Leo Babuta

Pod vplyvom rýchleho vývoja spoločnosti sme nútení čoraz viac rozmýšľať – máme čoraz viac myšlienok, pretože potrebujeme stále vyhodnocovať viac informácií, čo podmieňuje nepokoj a zahltenie mysle a naša myseľ sa stáva viac zaťaženou,  a mimo našej kontroly.

Často sa vďaka neustálemu a nekontrolovanému „mysleniu“ dostávame do nesúladu medzi tým, kým sme a kým by sme chceli byť, čo vedie k tomu,, že sa cítime nešťastní, frustrovaní, neistí. Tieto naše pocity môžu vyústiť až do stavu vyhorenia alebo iných psychických problémov a porúch.

Čo je cieľom Mindfulness?

Cieľom Mindfulness je dostať svoju myseľ pod kontrolu, naučiť sa s ňou vedome pracovať, zvládať a kontrolovať svoje emócie. Zvládanie a využívanie „Mindfulness techník“ je druh určitého životného štýlu, aplikujeme ich denno-denne v bežných životných situáciách, sú neoddeliteľnou súčasťou žitia nášho života, . Je to každodenná rutina, tak ako zmývanie zubov, česanie vlasov a pod..  Kľúčovým prvkom kognitívnych cvičení Mindfulness je učiť sa prežívanie prítomného okamihu.

Mindfulness na západe ako životný štýl

Výskumy dnes hovoria jasne, že Mindfulness pozitívne ovplyvňuje náš mozog, napríklad v amygdade (párová mozgová štruktúra), ktorá je sídlom úzkosti, strachu a emócií.

Dnes už je v USA a Západnej Európe trendom praktizovať Mindfulness nielen u manažérov, ale aj na základných školách.. V takých firmách ako je Google, Apple, Nike je dnes praktizovanie Mindfulness, alebo aj meditácie všímavosti zakomponované do „vzdelávania“ zamestnancov, rovnako, ako komunikačné zručnosti alebo mäkké techniky.

S nástupom 4. priemyselnej revolúcie bude praktizovanie Mindfulness zohrávať v našich životoch ešte dôležitejšiu úlohu. Prechod na plnú automatizáciu všetkých výrobných procesov prinesie  veľkú záťaž na psychiku ľudí. A ľudí,  – zamestnancov  – treba na túto zmenu pripravovať v ich vlastnom vnútri. Pochopiť a naučiť sa praktizovať stav všímavosti vo svojom živote je dlhodobá záležitosť . Čím skôr ju vnesieme a zaužívame v našich životov, tým kvalitnejší život budeme žiť..

Čo Vám Mindfulness do života dá:

 • Spokojnejší, í šťastnejší a plnohodnotnejší život, či už v pracovnej alebo osobnej oblasti.
 • Nadhľad nad „problémové životné situácie“, zvýšenie spokojnosti  s vlastným životom, zlepšenie  sebadisciplíny, sebapoznávanie a objavovanie pokoja vo vlastnom vnútri.
 • Prispieva k odbúravaniu psychosomatických faktorov, ktoré negatívne vplývajú na naše zdravie. Budete sa cítiť zdravšie.
 • V konečnej fáze, spokojný a vyrovnaný človek podáva vyšší výkon v každej oblasti života.

Školenie sa realizuje na objednávku konkrétnej firmy aj individuálne podľa záujmu. Termíny školení pre verejnosť budú vždy upresnené v dostatočnom predstihu.

Trvanie školenia je 1 pracovný deň –7 hodín.

V čom Vám Mindfulness pomôže:

 • Predchádzať únave
 • Zvládať emócie
 • Zvládať stres
 • Prechádzať syndrómu vyhorenia
 • Schopnosť lepšie zvládať konflikty
 • Upevňovať vnútornú spokojnosť so svojim životom
 • Zlepšovať medziľudské vzťahy

lektor – Ing. Mária Boťanská a Mgr. Tatiana Sýkorová

      Viac informácií o lektorovi

      Viac informácií o lektorovi

Mám záujem

MENU