MENU

Ako cielene motivovať generáciu X aj Millenials.

Horúcou témou dnešnej doby sú generačné rozdiely na pracovisku. Každá generácia má iné návyky, schopnosti očakávania, a aj nároky. Kvôli týmto odlišnostiam často vzniká na pracovisku napätie, konflikt, ktorí sa negatívne prejaví nielen na medziľudských vzťahoch, ale aj na celkovej atmosfére v spoločnosti či produktivite zamestnancov.

Starší ľudia často vnímajú novú generáciu Millenials ako menej skúsenú, s nižším pracovným nasadením a prehnanými nárokmi. Z našich prieskumov vyplýva, že nevnímajú spravodlivosť na pracovisku, pretože si myslia, že mladší zamestnanci si nezaslúžia rovnaké platy ako majú oni. Na druhej strane sa však boja o miesto, lebo si uvedomujú, že nie sú na rovnakej digitálnej úrovní ako mladí ľudia.

Mladší ľudia často nedokážu oceniť skúsenosti starších, ich zmysel pre detail či schopnosť riešiť krízové situácie. Potrebujú autonómiu a vlastný priestor. Prekážajú im zabehnuté stereotypy staršej generácie a snažia s nájsť vhodné riešenie.

Každá z generácii má pre firmu pridanú hodnotu a win win nie je nahradiť starších mladšími, ale ich vzájomná empatia, komunikácia  a obojstranná výmena skúsenosti.

Školenie je realizované formou interaktívneho workshopu, ktorý je zameraný na:

  • pochopenie generácií navzájom
  • tréningy vzájomnej komunikácie
  • spoločné riešenie pracovných úloh

Cieľom workshopu je, aby účastníci sami pochopili bariéry komunikácie a hľadali spoločné riešenia.

Pri tomto workshope využívame rôzne didaktické techniky ako sú rolové hry a práca v skupine, riešenie prípadových štúdií a aktivity na vzájomnú spoluprácu.
Ideálne je, ak sú v skupine zastúpené viaceré generácie.

Školenie je vhodné pre všetky úrovne pracovných pozícií.

Školenie sa realizuje na objednávku konkrétnej firmy aj individuálne podľa záujmu. Termíny školení pre verejnosť budú vždy upresnené v dostatočnom predstihu.

Trvanie školenia je 1 pracovný deň – 6 hodín.

Cieľom školenia je:

  • pochopiť myslenie a postoje jednotlivých generácií
  • hľadať spoločné prvky, ktoré spájajú pracovný tím
  • naučiť sa brať negatíva ako výzvy pre zlepšenie
  • skĺbiť dlhoročné skúsenosti s mladickým entuziazmom
  • spájať generácie a učiť sa vzájomnej komunikácií, empatii a spolupráci
  • byť pripravení na demografický vývoj spoločnosti

 

Ing. Mária Boťanská, akreditovaný lektor   

     Viac informácií o lektorovi

 

Mám záujem

 

 

MENU