MENU

EQ vs IQ v riadení ľudí

Emocionálna inteligencia je definovaná ako zručnosť rozpoznať vlastné pocity a pocity iných ľudí. Uvedomenie si svojich pocitov a schopnosť vcítiť sa do pocitov iných ľudí pomáha zlepšovať medziľudské vzťahy a tím aj celkovú atmosféru. Prispieva k väčšej harmónii a redukcii emočne vypätých situácii na pracovisku. Zároveň nám umožňuje motivovať samého seba a zvládať vlastné emócie vo vypätých situáciách.

Spokojnosť, zaangažovanosť a lojalita zamestnancov veľmi úzko súvisí so spokojnosťou s nadriadeným. V dnešnej dobe nedostatku kvalitnej pracovnej sily je vzťah medzi nadriadeným a zamestnancami jedným z najdôležitejších faktorov. Nadriadený musí byť nielen odborník a manažér, ale aj človek, ktorý vie prejaviť vnímavosť a pochopiť pocity ostatných.

Manažér s vysokým EQ dokáže s druhými ľuďmi efektívne komunikovať, dobre zvládať a riadiť zmeny, riešiť problémy a pritom budovať vzťahy so svojimi ľuďmi aj medzi nimi.  Dokáže ich motivovať a nadchnúť pre prácu bez direktívneho nátlaku.

Schopnosť riadiť ľudí s patričnou dávkou emócií bude narastať na dôležitosti aj z dôvodu motivácie tzv. mladých talentov. Väčšina z nich potrebuje mať vo svojom nadriadenom partnera na otvorené diskusie a nie veliteľa, ktorý rozdáva príkazy.

Čo sa na školení dozviete:

 • aký vplyv má EQ na riadenie ľudí
 • ako vnímajú zamestnanci svojich šéfov podľa spôsobu riadenia
 • ako efektívne pracovať so spätnou väzbou s cieľom zvyšovať svoje EQ zručnosti
 • ako využívať EQ pri budovaní a riadení tímu
 • ako delegovať úlohy a zvyšovať dôveru
 • ako motivovať a podporovať svoj tím

Školenie je určené pre manažérov, (vyšší aj stredný management, línioví manažéri) podnikateľov

Školenie sa realizuje na objednávku konkrétnej firmy aj individuálne podľa záujmu. Termíny školení pre verejnosť budú vždy upresnené v dostatočnom predstihu.

Trvanie školenia je 1 pracovný deň – 6 hodín.

 

 

Cieľom školenia je:

 • poukázať na potrebu emočnej inteligencie v riadení ľudí
 • rozvinúť schopnosť EQ u manažérov
 • naučiť sa využívať empatiu v prístupe k zamestnancom
 • budovať firemnú kultúru a vzťahy, tak aby sa zamestnanci cítili v práci dobre
 • vďaka inému uhlu pohľadu na vzťahy zvyšovať lojalitu, zaangažovanosť a reputáciu spoločnosti

 

Mária Boťanská, Lektor

     Viac informácií o lektorovi

 

Mám záujem

MENU