MENU

Ako budovať firemnú kultúru

Predstavte si podnikovú kultúru ako partnerský vzťah. Ak chcete žiť v spokojnom vzťahu, je potrebná komunikácia, vypočutie, podpora, ocenenie a pochopenie partnera.

Cieľom kurzu je poukázať na to, ako ovplyvňuje firemná kultúra konanie svojich zamestnancov, tímov a chod celej firmy. Firemná kultúra vytvára jedinečnú identitu firmy, ktorá je dôležitá nielen pre rozhodovanie sa zákazníkov, ale v dnes najmä pre kandidátov na pracovnom trhu. Ako budovať firemnú kultúru strategicky a nenechať ju rozvíjať sa živelne. Až z 80% odráža kultúra firmy štýl správania a rozhodnutí manažmentu alebo majiteľa.

Na školení sa dozviete:

 • aké sú množné vzorce firemnej kultúry
 • aké vlastností potrebuje úspešná podniková kultúra
 • ako analyzovať a vyhodnocovať stav firemnej kultúry
 • ako nájsť tie správne hodnoty pre svojich zamestnancov a kandidátov (EVP -Employee Value proposition)
 • ako vytvárať príjemnú klímu na pracovisku, podporovať tímovú prácu, worklife balance, motiváciu a rozvoj svojich zamestnancov
 • ako je dôležitá firemná kultúra pri budovaní Employer brandingu
 • ako riadiť zmenu firemnej kultúry a ako ju komunikovať.
 • ako dosiahnuť, aby zamestnanec povedal: „Milujem svoju prácu“

Školenie prebieha interaktívnou formou, účastníci aplikujú všetky poznatky do svojej vlastnej praxe a firemnej kultúry.

Školenie je určené pre manažérov na všetkých úrovniach riadenia, pre pracovníkov HR oddelenia.

Školenie sa realizuje na objednávku konkrétnej firmy aj individuálne podľa záujmu. Termíny školení pre verejnosť budú vždy upresnené v dostatočnom predstihu.

Trvanie školenia je 1 pracovný deň – 6 hodín.

 

školenie firemná kultúra

Cieľom školenia je: 

 • Definovať základné znaky firemnej kultúry
 • Zlepšiť organizačné správanie, stratégie a výkon firmy
 • Pochopiť význam firemnej kultúry v živote firmy
 • Budovať firemnú kultúru strategicky a nenechať ju rozvíjať sa živelne
 • Vďaka firemnej kultúre zlepšovať pracovné prostredie, klímu a vzťahy na pracovisku
 • Postaviť firemenú kultúru a jej hodnoty ako benefit na pracovnom trhu

Ing. Mária Boťanská, akreditovaný lektor

     Viac informácií o lektorovi

 

Mám záujem

 

MENU