MENU

Ako urobiť prieskum trhu

Pod prieskumom trhu si ľudia často predstavia anketu na ulici alebo výsledky predvolebných preferencií.

Prieskum trhu je ale jedinečný zdroj informácií, ktorý je základom pre analýzu trhu, konkurencie, spotrebiteľského správania a potenciálu novej značky či inovácie.

Prieskum trhu má svoje pravidlá, metodológie a len správne navrhnuté otázky, cieľová skupina a analýza výstupov prinesie relevantné informácie. Dnes sa často robí prieskum trhu aj vo vlastnej réžií firiem a spoločnosti. A práve preto je potrebné vedieť, ako ho pripraviť správne.

Na druhej strane, nevhodne zvolená metodológia alebo cieľová skupina respondentov, Vám môže negatívne ovplyvniť celé Vaše podnikanie.

Na školení sa dozviete:

 • aké sú typy a metodológie prieskumov
 • ako si správne vybrať metodológiu
 • aké informácie Vám prieskum trhu môže priniesť
 • ako tvoriť otázky
 • čo znamená reprezentatívna vzorka a prečo je potrebná
 • aké sú najčastejšie chyby pri prieskumoch vo vlastnej réžií
 • ako využiť prieskum trhu na analýzu trhu, konkurencie
 • ako analyzovať potenciál trhu
 • ako správne analyzovať spotrebiteľské správanie zákazníkov

Školenie je vedené interaktívnou formou, používame rôzne hry a projektové techniky.
Informácie sú na základe skúsenosti z dlhoročnej praxe podložené rôznymi prípadovými štúdiami zo Slovenského trhu.

Školenie je určené pre všetkých podnikateľov a firmy, ktorí chcú realizovať prieskum vo vlastnej réžií.

Školenie sa realizuje na objednávku konkrétnej firmy aj individuálne, podľa záujmu. Termíny školení pre verejnosť budú vždy upresnené v dostatočnom predstihu.

Trvanie školenia je 1 pracovný deň – 6 hodín.

Cieľom školenia je:

 • naučiť Vás ako urobiť dobrý prieskum trhu
 • ako vybrať vhodnú metodológiu
 • ako správne zostaviť dotazník
 • ako si zadefinovať cieľovú skupinu respondentov
 • ako pracovať s dátami z prieskumu

 

Mária Boťanská, Lektor

V spotrebiteľských a HR prieskumoch, marketingu a personálnych nástrojoch som viac ako 17 rokov. Pracovala som na vedúcich pozíciach vo veľkých spoločnostiach a úspešne som rozbehla svoju vlastnú agentúru. Vďaka informáciám zo spotrebiteľských prieskumov poznám nákupné správanie zákazníkov, ich postoje, motivátory aj bariéry. Zo zamestnaneckých prieskumov a rôznych manažérskych nástrojov postoje zamestnancov, ich motivátory, ale aj najčastejšie slabé miesta firiem pri riadení. V osobnom aj pracovnom živote som vďaka osobnostnému rozvoju a zmene životného postoja našla samu seba, svoje naplnenie, radosť a splnenie snov. So svojimi skúsenosťami sa chcem podeliť s Vami.

Mám záujem

MENU