MENU

Worklife balance

Prečo je worklife balance dôležitý?

V dnešnej dobe sme zahltení množstvom informácií a povinnosťami, ktoré sa na nás valia z každej strany. Vďaka nových technológiám sme dostupní 24/7. Často sa preto cítime unavení, preťažení či pod tlakom a chýba nám energia v súkromnom živote. Nedostatok času na seba a svoje záujmy má však z dlhodobého hľadiska negatívny dopad aj na náš pracovný výkon. Postupne sa vplyvom frustrácie znižuje aj efektivita v práci a máme tendenciu viac podliehať stresu.

Preto je potrebné sa vedieť zastaviť. Nájsť rovnováhu a hranice medzi prácou a osobným životom. Naučiť sa ako si za krátky čas dobiť energiu a tak podávať plnohodnotný výkon počas celého dňa a predísť tak syndrómu vyhorenia.

Na školení sa dozviete ako:

 • manažovať svoje priority
 • nájsť rovnováhu medzi osobným a pracovným životom
 • eliminovať činnosti, ktoré odčerpávajú energiu
 • zvládať záťažové situácie
 • myslieť pozitívnejšie a predchádzať stresu
 • predchádzať syndrómu vyhorenia
 • prehodnotiť životné ciele a očakávania (koleso života)
 • naplniť svoje životné ciele
 • radovať zo života

Školenie je vedené interaktívne formou workshopu. Vyskúšame si rôzne rolové hry, budeme pracovať s kolesom života tak, aby každý účastník dokázal prehodnotiť svoje životné ciele a naplnil svoje očakávania.

Školenie je určené pre všetkých manažérov aj zamestnancov ako aj pre  všetkých ľudí, ktorí chcú žiť šťastný a plnohodnotný život. 

Školenie sa realizuje na objednávku konkrétnej firmy aj individuálne podľa záujmu. Termíny školení pre verejnosť budú vždy upresnené v dostatočnom predstihu.

Trvanie školenia je 1 pracovný deň – 6 hodín.

 

Cieľom školenia je: 

 • naučiť sa stanovovať svoje priority
 • zadeliť si čas medzi pracovný a osobný život
 • pochopiť princíp a následky pozitívneho myslenia a stresu
 • aplikovať pozitívnejší prístup k životu a predchádzať následkom stresu

Mária Boťanská, Lektor

     Viac informácií o lektorovi

 

Mám záujem

 

MENU