MENU

Pozitívni ľudia = pozitívny tím = pozitívna klíma

Charakter pôsobenia pracovného tímu alebo pracovnej skupiny významne podmieňuje vnútorná súdržnosť jej členov, kooperácia, zladenie osobných a pracovných záujmov, spoločná história, ochota, otvorenosť.

Všetko sa začína a končí v našich postojoch. To, či vidíme poloprázdny alebo poloplný pohár, závisí iba od nás. Na každú situáciu v našom živote sa pozeráme a hodnotíme ju podľa toho, ako sa momentálne cítime. A keďže to máme v našich rukách, poďme to robiť tak, aby náš pohár bol poloplný. Niekto niekde napísal, že neničí nás realita, ale predstava o nej.

 

Na školení sa dozviete ako:

  • využiť poznatky z pozitívnej psychológie v praxi
  • funguje klíma na pracovisku a čo ju tvorí
  • pracovať s pozitívnym myslením a naučeným optimizmom
  • nájsť v sebe pozitívne stránky a rozvíjať ich
  • formovať a udržiavať pozitívne medziľudské vzťahy

Školenie prebieha interaktívnou formou, účastníci aplikujú všetky poznatky do svojej vlastnej praxe a firemnej kultúry.

 

Školenie je určené pre každého, kto chápe význam a dôležitosť pozitívneho myslenia a pozitívnych aspektov ľudského života. Každý, kto chce hovoriť viackrát počas dňa „je mi dobre“ a skutočne sa aj tak cítiť. Pretože za 1 hodinu v priemerne prežívame 27 emócií a 459 emocionálnych zážitkov za deň. A pozitívne emócie podmieňujú aj náš úspech.

Školenie sa realizuje na objednávku konkrétnej firmy aj individuálne podľa záujmu. Termíny školení pre verejnosť budú vždy upresnené v dostatočnom predstihu.

Trvanie školenia je 1 pracovný deň – 6 hodín.

 

Cieľom školenia je: 

  • Identifikovať pozitívne osobnostné vlastnosti
  • Zvoliť vhodný štýl sociálnej interakcie
  • Podporiť rozvoj empatie, akceptácie v komunikácii
  • Posilniť interpersonálnu percepciu a sociálnu citlivosť

 Lektor – PhDr. Desanka Kanderová, PhD

     Viac informácií o lektorovi

 

Mám záujem

 

MENU