MENU

Marketing v HR

Čoraz častejšie sa dnes hovorí o tom, že marketing už nie je len smerom k zákazníkom, ale aj smerom k zamestnancom. Budovanie marketingu je súčasťou Employee brandingu firmy.

Čo to znamená?

Základnými otázkami spotrebiteľského marketingu je: Prečo by si mal zákazník kúpiť môj produkt alebo službu? Akými hodnotami a benefitmi ho oslovím? Ako si ho udržím?

Základnými otázkami personálneho marketingu je: Prečo by mal zamestnanec pracovať práve v našej spoločnosti? Akými hodnotami a benefitmi ho oslovím? Ako si ho udržím?

Súčasťou marketingu a budovania značky je image, reputácia a dôveryhodnosť. Platí to rovnako v spotrebiteľskom marketingu aj v personálnom marketingu. Ľudia dôverujú značkám, značka sa spája s dôverou, kvalitou aj podvedomou emóciou.

V dnešnej dobe sa neustále hovorí o nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, o nízkej motivácii zamestnancov, o prilákaní talentov alebo zvyšovaní lojality. Práve na prilákanie talentov, zvyšovanie lojality ako aj cielenej motivácie zamestnancov je potrebný marketing v oblasti ľudských zdrojov. Hodnota spoločnosti a image by mali byť v jednej línií s budovaním značky produktov a služieb.

Na školení sa dozviete:

 • čo znamená budovanie značky zamestnávateľa
 • aký je rozdiel medzi často používanými spojeniami Employee branding a Employer branding
 • aké sú základné kroky budovania značky zamestnávateľa
 • ako analyzovať stav spoločnosti
 • aký prieskum použiť na získanie relevantných informácií k budovaniu značky
 • ako segmentovať zamestnancov z hľadiska ich potrieb, očakávaní a preferencií
 • ako pripraviť benefity pre jednotlivé segmenty
 • čo znamená hodnota pre zamestnancov (EVP – Employee Value Proposition)
 • ako zistiť vnímanie hodnoty zo strany zamestnancov a zákazníkov
 • ako stanoviť správne hodnotu pre zamestnancov (EVP – Employee Value Proposition)

Informácie sú na základe skúsenosti z dlhoročnej praxe podložené rôznymi prípadovými štúdiami zo Slovenského trhu.

Školenie je určené pre personálnych manažérov, riadiacich pracovníkov, pracovníkov marketingu a obchodu..

Školenie sa realizuje na objednávku konkrétnej firmy aj individuálne podľa záujmu. Termíny školení pre verejnosť budú vždy upresnené v dostatočnom predstihu.

Trvanie školenia je 1 pracovný deň – 6 hodín.

školenie marketing v HR

Cieľom školenia je:

 • pochopiť princípy marketingu pre potreby HR
 • poukázať na potrebu hodnoty (EVP)
 • zvyšovať značku zamestnávateľa v očiach zamestnancov a kandidátov
 • naučiť sa komunikovať s uchádzačmi cielene a efektívne
 • poukázať na to, ako zvýšiť atraktivitu zamestnávateľa a tým znižovať fluktuáciu zamestnancov

Ing. Mária Boťanská, akreditovaný lektor

     Viac informácií o lektorovi

 

Mám záujem

 

MENU