MENU

Employer branding – alebo ako pritiahnuť kvalitných zamestnancov a talenty vďaka budovaniu značky.

Budovanie značky pomáha predávať.

Množstvo firiem si dnes uvedomuje, že budovanie  značky, imagu, kvality a dôvery v očiach zákazníkov je neoddeliteľnou súčasťou obchodno-marketingovej stratégie každej firmy.

Čím je značka známejšia a pozitívnejšie hodnotená medzi zákazníkmi, tým je väčší predpoklad, že budú zákazníci motivovaní kupovať danú značku a budovať si k nej lojalitu.  Naopak negatívne referencie zo strany zákazníkov, či už formou „word of mouth“ alebo na sociálnych sieťach môžu aj známu značku ohroziť a množstvo zákazníkov odradiť.

Budovanie mena spoločnosti ako zamestnávateľa pomáha získavať kvalitnú pracovnú silu.

Rovnako ako pri spotrebiteľskom marketingu to dnes funguje aj v rámci budovania mena ako zamestnávateľa. Employer branding je v dnešnej dobe nevyhnutná súčasť manažovania ľudských zdrojov. Časy, kedy obrazne povedané stálo ďalších x zamestnancov v rade sú už minulosťou a každá spoločnosť dnes bojuje o kvalitnú pracovnú silu. Mladí ľudia chcú pracovať pre spoločnosť, ktorá má image a reputáciu. V spoločnosti,  za ktorú sa nebudú hanbiť.  Dobré meno a reputácia na pracovnom trhu sú primárnym motivátorom na oslovenie kvalitnej pracovnej sily.

Čo znamená Employer branding?

Employer branding je proces, ktorý pomáha  propagovať firmu ako vhodnú a atraktívnu voľbu pre zamestnanie. Ide o trvalý strategický proces, ktorý zahŕňa úsilie celej spoločnosti a nielen odborníkov z ľudských zdrojov, ale aj z marketingu, obchodu a manažmentu. Rovnako ako je dôležitá komunikácia značky k spotrebiteľom, tak je dôležitá komunikácia značky zamestnávateľa k zamestnancom a potenciálnym uchádzačom. Mohli by sme tento proces nazvať aj marketing v HR. Marketing sa dnes nezaobíde bez jasnej hodnoty značky, ktorú v ľudských zdrojoch voláme ako EVP (Employee Value Proposition).

Jednoducho povedané,  ide o sériu krokov zameraných na budovanie imidžu firmy ako atraktívneho zamestnávateľa, ktorý sa zaujíma o spokojnosť, vzdelávanie a rast svojich zamestnancov. Zamestnávateľa, ktorý vytvára pozitívnu atmosféru na prácu, ako aj príležitosti pre budovanie kariéry. Cieľom je prilákať kvalitnú pracovnú silu a tie najlepšie talenty presvedčiť, aby zostali.

Employer branding nie je len pre veľké firmy.

Proces  budovania „dobrého mena“ a atraktivity pre pracovný trh nie je len pre veľké a korporátne firmy.  Veľké firmy, ktoré roky budovali svoju značku v očiach zákazníkov majú ľahšiu cestu získať aj kvalitných zamestnancov.  Napriek tomu je dnes Employer branding dôležitou súčasťou ich stratégie.

Budovanie mena ako atraktívneho zamestnávateľa je dnes veľmi dôležitou súčasťou každej firmy.

Nedostatok kvalitnej pracovnej sily majú všetky odvetia, či už ide o výrobné podniky, obchodné spoločnosti, alebo poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach vrátane cestovného ruchu.

Mladí ľudia, tzv. generácia Milenials, si dnes vyberajú kde a ako budú pracovať. Image je pre nich dôležitý nielen pri kúpe spotrebného tovaru, ale aj pri tom, pre koho pracujú, aké to pre nich má výhody a čím ich zamestnávateľ dokáže motivovať.

 

Páčil sa vám tento článok? Ukážte ho aj iným.

MENU