MENU

Ako podať kritiku a neuraziť? Všímajte si reč tela.

Zabudol Vám kolega alebo podriadený dodať niečo o čo ste ho žiadali? Ak ho nechcete priviesť do rozpakov, všímajte čo robia jeho ruky. Empatia je základom medziľudských vzťahov a to ako sa vcítiť do druhého, nám povie jeho reč tela. Každý sme iný a na každého platí iný typ komunikácie.

Nie je jedno, či sa ťukne po čele alebo rukou siahne na zátylok.

Keď Vášmu kolegovi dáte najavo, že na niečo zabudol, môže sa buchnúť po čele. Táto reakcia znamená, že sa Vaša pripomienka kolegu nedotkla. Prijal ju.

Ak sa Váš kolega začne dotýkať zátylku, škrabať zozadu na krku, znamená to, že sa ho pripomienka dotkla a on sa necíti komfortne. Táto situácia mu nie je príjemná a kritiku berie negatívne.

Gerard Nierenberg z Negotiation Inštitútu v New Yorku zistil, že ľudia, ktorí si často trú alebo sa dotýkajú rukou zátylku, majú sklon k negatívnym a kritickým postojom, zakiaľ tí, ktorí si trú čelo pri takejto spätnej väzbe sú otvorenejší a tolerantnejší.

Ako podať kritiku a neuraziť?

Skúste pozorovať svojich kolegov alebo podriadených, keď im dávate spätnú väzbu za nesplnenú úlohu, najmä ako reaguje ich reč tela.
Pri ľuďoch, ktorí sú kritickejší je vhodné premyslieť najvhodnejšiu komunikáciu. Ideálne je použiť tzv. „sendvičovú“ metódu. V praxi to znamená, že na úvod Vášho kolegu najskôr za niečo pochválite, potom ho upozornite na nedostatky alebo nesplnenú úlohu a na záver prejdete opäť na pozitívnu tému. Takýmto spôsobom môžete predísť zbytočnej nervozite Vášho kolegu a pomôcť mu lepšie pochopiť kritickú spätnú väzbu.

V tvrdom biznise síce platí pravidlo, že kritika je vhodným nástrojom na to, aby ľudia hľadali svoje limity a zvyšovali svoj výkon. Určite, ale neprispieva k spokojnosti zamestnancov. Empatia je to, čo vytvára príjemnú atmosféru medzi ľuďmi aj na pracovisku. 

 

Páčil sa vám tento článok? Ukážte ho aj iným.

MENU