MENU

Blog

Hľadáte konkrétnu tému?

Empatia lídrov a ich EQ môže motivovať aj demotivovať.

8. augusta 2017

To, čo dnešného riadiaceho pracovníka robí naozaj lídrom sú práve schopnosti vychádzajúce z jeho EQ. Jeho schopnosti motivovať členov tímu, nadchnúť ich pre spoločné ciele a docieliť to, aby ľudia verili tomu, čo im hovorí. Jeho schopnosť empatie voči svojim podriadeným. Schopnosť rozlíšiť osobnostné odlišnosti medzi svojimi podriadenými, ktoré by mu pomohli motivovať cielene.

Spokojnosť zákazníka je pri službách dôležitejšia ako web aj reklama.

3. augusta 2017

Odporúčania a recenzie na internete sú pri službách omnoho viac ako akákoľvek platená reklama. A medzi najdôležitejších kritérií výberu patri: dobrá predchádzajúca skúsenosť, referencie a odporúčania, dobrý prístup k zákazníkovi. Internetová stránka je dnes úplnou samozrejmosťou každej prevádzky , ale zatiaľ pri výbere týchto služieb nie je hlavným motivátorom výberu.

školenie marketing v HR

HR nepotrebuje marketing. Je to naozaj tak?

27. júla 2017

Ak vnímame marketing len ako reklamu, tak HR naozaj nepotrebuje marketing. Ak sa však na problematiku pozrieme celistvo, tak zistíme, že nielenže HR potrebuje marketing, ale je to aj nevyhnutným prvkom na prilákanie talentov. HR manager je svojím spôsobom kľúčová osoba v spoločnosti. Musí poznať procesy v organizácii, firemnú kultúru, personálne a mzdové predpisy, osobitné vlastnosti zamestnancov v rámci tímov a ich kompetencie a okrem toho musí byť aj čiastočným marketérom.

Ako robia marketing úspešné firmy?

12. júla 2017

Úlohou úspešného marketingu je nájsť odpoveď na otázku: Prečo by si mal zákazník kúpiť Váš produkt a nie produkt konkurenčný.
Na základe týchto informácií vytvoriť pre produkt alebo značku jasný pozicioning na trhu. vytvoriť benefity a hodnotu pre budúcich zákazníkov, ktoré im budú jasne a cielene komunikované rôznymi komunikačnými nástrojmi. A neustále merať dosiahnuté výsledky.

Ako nenahrávať zákazníkov konkurencii?

5. júla 2017

Väčšina populácie Slovenska má s odborníkom spojeného zamestnanca obchodu, ktorý dané produkty predáva. Čo ale ak odborník nie je odborník? Čo nasleduje ak predávajúci nesplní naše očakávania? Z našich prieskumov jednoznačne vychádza, že nespokojný zákazník navštívi radšej inú predajňu a ak mu tu zamestnanec ochotne poskytne odborné poradenstvo, poradí, produkt zakúpi tu alebo na ich webe. Zákazníka ste stratili.

Máme ešte stále radi ponuky e-mailom? Čoraz viac ľudí sa začína brániť.

13. júna 2017

21% ľudí, ktorá v minulosti emaily poskytovala sa rozhodla svoj email už neposkytovať. V poslednej dobe však email marketing začína stagnovať. Prečo je to tak? Denne dostávame množstvo ponúk a na firemné verejne dostupné emaily množstvo spamov. Vyberáme si to, čo chceme dostávať. Na to, od koho budeme maily čítať bude čoraz viac vplývať dôvera v človeka alebo firmu, ktorá stojí za emailom a samozrejme jeho obsah.

5 základných krokov budovania atraktívneho zamestnávateľa

31. mája 2017

Employer branding je proces, ktorý pomáha propagovať firmu ako vhodnú a atraktívnu voľbu pre zamestnanie. Môžeme ho nazvať aj marketingom v ľudských zdrojoch. Základom správne nastavenej marketingovej stratégie a komunikácie sú relevantné informácie o trhu a zákazníkoch. 1. krokom je nájsť odpoveď na základnú otázku: „Prečo by chceli kvalitní ľudia pracovať práve u Vás?“

Čo všetko môžete zistiť pomocou vhodne zvoleného prieskumu?

24. mája 2017

Vhodne zvolenou metodológiou prieskumu a správne nastavenými otázkami zistite odpovede na problematiky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na Vaše podnikanie a najmä na jeho úspešnosť. Práve informácie z trhu sú nosným základom úspechov veľkých nadnárodných spoločností.

360 stupňová spätná väzba

18. mája 2017

Je to nástroj ideálny na hodnotenie manažérov. Všetci sme ľudia, rovnako aj manažéri vo firmách. Máme tendenciu k subjektívnemu vnímaniu a posudzovaniu rozhodnutí, vlastných schopností a najmä riadeniu podriadených. Pozeráme sa na prácu a riadenie ľudí svojimi očami a nie očami nášho pracovného okolia. A práve názor našich podriadených a kolegov dokáže odkryť aj také nedostatky, ktoré by sme si sami nevšimli.

6 krokov ako získať spätnú väzba zákazníkov alebo ne -zákazníkov.

12. mája 2017

Nespokojní zákazníci prinášajú dôležité informácie a to ich bariéry, prečo si produkt u vás nekúpia, prečo nejdú do niektorej reštaurácie, prečo si kúpia napríklad inú čokoládu ako tú vašu. Negatívna spätná väzba je zdroj nesmierne hodnotných informácií, pretože vďaka ním viete eliminovať bariéry a naopak vytvoriť nové benefity a motivátory kúpy. Bill Gates povedal, že najnespokojnejší klient / zákazník je najcennejší zdroj učenia.

Chcete otvoriť novú prevádzku, e-shop alebo priniesť aplikáciu? Čo je prvý krok?

10. mája 2017

Pravidelne sa stretávam s množstvom zaujímavých nápadov, ktoré chcú podnikatelia, mladí ľudia preniesť na trh. Ale nie každý dobrý nápad aj uspeje, napriek tomu, že podnikateľ investoval do marketingu, podpory, komunikácie. Častou príčinou je absencia dôkladnej analýzy trhu a reálneho potenciálneho záujmu budúcich zákazníkov.

Prečo odchádzajú ľudia zo zamestnania?

5. mája 2017

Vysoká fluktuácia, časté odchody zamestnancov sú pre firmu drahé. Náklady na výber, zaškolenie zamestnancov sú finančne náročné a úlohou HR je nielen prijímať nových pracovníkov, ale aj hľadať riešenia na udržanie stabilných lojalných a výkonných zamestnancov. A aké sú teda hlavné dôvody, ktoré zamestnanci pri odchode uvádzajú a ako sa ich eliminovať?

Čo viete povedať o svojom zákazníkovi? Viete aká je to persona?


Je to žena vo veku od 25-40 a býva v Bratislave alebo sa volá Žaneta, má 28 rokov, dbá o svoj vzhľad, rada športuje a cestuje. Jej manžel je IT-čkár. Vytýčenie si cieľovej skupiny je bezpochyby jedna z najdôležitejších aktivít (nielen) začínajúceho podnikateľa. Isto ste si všimli, že obe charakteristiky predstavujú cieľové zákazníčky. Je však veľký rozdiel, či vieme o našom zákazníkovi informácie obsiahnuté v prvej vete, alebo v druhej.

Skupinové diskusie prinášajú lepšie pochopenie trhu

2. mája 2017

Diskusie v malej skupine dokážu odhaliť skryté tajomstvá. Skúsený moderátor vtiahne všetkých respondentov do diskusie, respondenti dokážu odbúrať svoje obavy a predsudky a spontánne reagovať na rôzne otázky. Ľudia často nevedia vyjadriť svoj názor, mnohé činnosti robia zo zvyku a podvedome. Na druhej strane práve tieto podvedome reakcie ovplyvňujú ich spotrebiteľské správanie

Čo môže odhaliť 360 stupňová väzba? Príklad z reálnej firmy.

28. apríla 2017

Ukážeme príklad z reálnej praxe. Firma, ktorá pôsobí dlhé roky na trhu začína mať problémy v zmysle stagnácie predaja. Obchodní manažéri sú pravidelné trénovaní, poznajú trh, majú dobré vzťahy so svojimi existujúcimi zákazníkmi. Výsledky tejto spätnej väzby poukázali u všetkých manažérov na jeden kľúčový problém, a tým sú inovácie a nové technológie či už v sortimente alebo pri komunikácií so zákazníkmi.
MENU