MENU

Pozitívni ľudia = pozitívny tím = pozitívna klíma (pravá strana)

Cieľom školenia je: 

  • Identifikovať pozitívne osobnostné vlastnosti
  • Zvoliť vhodný štýl sociálnej interakcie
  • Podporiť rozvoj empatie, akceptácie v komunikácii
  • Posilniť interpersonálnu percepciu a sociálnu citlivosť

 Lektor – PhDr. Desanka Kanderová, PhD

     Viac informácií o lektorovi

 

Mám záujem

 

MENU