MENU

Ako prilákať a udržať talenty z Millenias?

Suma, ktorá každý mesiac pribudne na účte bude stále priťahovať mladých ľudí a najlepšie talenty.

Možnosť kariérneho rastu, spolupodieľanie sa na kľúčových rozhodnutiach, inováciách, kvalitné vzdelávacie a rozvojové programy a rovnováha medzi pracovným a súkromným životom je to, či ich motivuje zostať.

Mladí ľudia bažia po kariére a úspechu. Podľa nášho prieskumu 57% mladých ľudí od 18-24 rokov sa stotožňuje s tým, že potrebuje kariérne rásť,  ale len 31% z vekovej skupiny 35-44 rokov. S vyšším vekom túžba po kariére výrazne klesá.

Work life balance alebo rovnováha medzi pracovným a súkromným životom je rovnako kľúčovým faktorom pre Milienials, ale aj pre starších. Mladí ľudia potrebujú mať čas na svoje koníčky a priaeľov, zamestnanci vo veku 35-45 rokov ocenia work life balance, aby mali viac času na svoju rodinu.

Meeting  v piatok o piatej? Nič netradičné v niektorých firmách. Zamestnanci z generácie X sa posťažujú svojmu okoliu, preglgnú a meetingu sa zúčastnia. Millenials? Zabudnite na takéto praktiky, ak ich nechcete stratiť.

Pri rozhovoroch s touto generáciou často padne, že ocenia aj pracovné prestávky napríklad na rozptýlenie pri hre alebo na chate, uvítali by fitness v práci alebo možnosť zacvičiť si počas dňa.

Kvalitné vzdelávanie je základ. Mladí ľudia sú Google a YouTube positive. Čo nevedia, za pár minút „vygooglia“. Ale často im chýbajú komunikačné schopnosti, majú menšiu skúsenosť s riadením, delegovaním úloh a spätnou väzbou. Preto je nevyhnutné investovať do kvalitného vzdelávania a mentoringu. Potrebujú usmerňovať a vedieť, že to, čo robia, robia správne a má zmysel.

31% z mladých ľudí od 18-24 rokov sa stotožňuje s tým, že sa radi učia nové veci a vzdelávanie je ich koníček.  Z ľudí vo veku 35-44 rokov je to 20%. Títo ľudia sa ale nadpriemerne stotožňujú s tým, že sa vzdelávať musia, ak chcú rásť. Vzdelávanie je ale nutné cieliť podľa potrieb a očakávaní zamestnancov.

Spätná väzba zohráva dôležitú rolu. Líder, ktorí manažuje Millenials musí reagovať okamžite. Pozitívna spätná väzba motivuje a „lajky a smajlíky sú in“. Mladí ľudia sú kritickí a neboja sa svoj názor povedať nahlas. Líder musí byť pripravený na správnu argumentáciu a konštruktívne riešenie kritiky. Častým problémom je ale, že nadriadený, ktorý má roky praxe a skúsenosti mladým nerozumie alebo nemá záujem pochopiť ich potreby a životné postoje. Platí to ale rovnako, ak sa nadriadeným stane človek z mladej generácie a riadi ľudí s dlhoročnými skúsenosťami, ale inými postojmi a očakávaniami.

Páčil sa vám tento článok? Ukážte ho aj iným.

MENU