MENU

Koľko ľudí nakupuje BIO potraviny? Ako si vypočítať potenciál pre e-shop?

55 % ľudí kupuje BIO potraviny, 11 % uviedlo, že ich kupuje partner alebo partnerka. Tretina ich nekupuje vôbec.

Ľudia, ktorí nakupujú  BIO potraviny  aspoň občas, ich nakupujú najmä v kamenných obchodoch (62 %). BIO potraviny kupujú približne rovnako muži (48 %) aj ženy (52 %). Zatiaľ čo ženy majú tendenciu pozrieť si ponuku na internete a následne kúpiť v kamennej predajni, muži si skôr pozrú ponuku v kamennom obchode a následne kúpia lacnejšie na internete.
Nosnými zákazníkmi BIO potravín v kamenných obchodoch sú ľudia vo veku 35–44 rokov a ľudia nad 55 rokov.

Naopak, tí čo skôr preferujú nákup týchto potravín na internete, sú mladí ľudia do 34 rokov, ale aj generácia vo veku 45–55 rokov. Z mladých ľudí ide najmä o domácností bez detí. Sú to mladí ľudia orientovaní na značky, ktorí chcú byt trendy a in. Zo strednej vekovej kategórie ide najmä o ľudí, ktorí majú nadpriemerný príjem a zároveň si chcú dopriať čo najvyššiu kvalitu.

Bez názvu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhľadom na to, že vo veľkých mestách je obchodov so sortimentom BIO potravín výrazne viac, spotrebitelia preferujú nákup v kamennom obchode a občas na internete.
Pri menších sídlách je o niečo vyššia preferencia nákupu biopotravín na internete.

Na druhej strane ale existuje aj pomerne vysoká nedôvera v tieto potraviny.
Práve preto zatiaľ ľudia preferujú nákup v kamennej predajni, kde si môžu produkty reálne pozrieť a overiť ešte predtým, ako si takýto výrobok kúpia.
Spotrebitelia sú dnes čoraz uvedomelejší a pri nákupe potravín aj náročnejší. Čoraz viac sa zaujímajú o to, aké zloženie majú potraviny, ktoré nakupujú. Viac ako polovica ľudí (53 %) sa stotožnila s výrokom, že informácie na obale číta pravidelne alebo aspoň občas.

Čo z toho vyplýva? Ako si vypočítať potenciál pre e-shop?

Ak zvažujete e-shop s ponukou BIO potravín, je potrebné si uvedomiť tieto informácie. Nosná cieľová skupina pre nákup týchto potravín na internete sú teda mladí ľudia v veku do 35 rokov. Sú to ľudia, ktorí sú na jednej strane náchylnejší na akcie a zľavy, Vďaka vysokej internetovej gramotnosti surfuj a hľadajú pre nich najvýhodnejšiu ponuku. Teda vysokú kvalitu za výhodnú cenu. Ďalšou skupinou sú mladé rodiny, ktoré hľadajú kvalitnejšie potraviny najmä pre svoje deti. Obe cieľové skupiny sú náchylné na reklamu, takže vhodnou komunikáciou na sociálnyh sieťach ich určite zachytíte.

Problém je ale, že ich je zatiaľ stále pomerne málo. Väčšina ľudí, ktorí tieto produkty nakupujú stále preferujú nákup v kamenných obchodoch. Ak si zoberieme, že tieto potraviny aspoň občas kúpi 55% ľudí od 18 do 69 rokov, predstavuje to 2,15 miliónov ľudí na Slovensku. Na internete ich nákup preferuje 11% z nich, čo v absolútnej čiastke znamená 230 tisíc ľudí. Frekvencia nákupu nie je ale vysoká, pravidelne aspoň raz za mesiac nakupuje 20% z nich, čo predstavuje necelých 50 tisíc ľudí. O týchto zákazníkov sa bijú všetky e-shopy s podobnou ponukou sortimentu na Slovensku. Ak si chcete vypočítať svoj vlastný potenical tržieb, dosaďte si čísla do uvedeného vzorca:

počet zákazníkov x priemerná výška útraty za nákup x priemerná frekvencia nákupu

Ak by ste si stanovili, že z týchto zákazníkov BIO potravín na internete dokážete osloviť 3%, ich priemerná výška nákupu je 20€ a priemerný nákup raz za mesiac, čiže 12 krát za rok. Ide o optimálny variant.

Tieto čísla by vyzerali nasledovne:

1 423 x 20€ x 12 = 340 000 za rok. Ak je Vaša marža 25% najmä pri nákupoch za akciové ceny, tak Váš hrubý profit z predaja bude 85 000. Ak odrátate náklady na zamestnancov a celú réžiu, reálny zisk sa výrazne zníži.

Realita môže byť ale iná. Počet zákazníkov, ktorých  dokážete osloviť ako aj ich priemerný nákup môže byť nižší. Nákupy budú najmä v akciových cenách, takže marža bude na úrovni 10% a reálny profit nemusí naplniť očakávania.

To, koľko zákazníkov oslovíte, závisí od komunikácie a rozpočtu na komunikáciu. Títo ľudia určite uvítajú rôzne poradenstvo, recepty, video recepty na nové zdravé jedlá s použitím surovín, ktoré predávate.

Výsledky sú na základe segmentačnej štúdie Ako nakupujeme, ktorá bola realizovaná na vzorke 1460 respondentov vo veku od 18-69 rokov. Prieskum bol realizovaný prostredníctvom internetového dopytovania, doplnený osobnými rozhovormi. Osobnými rozhovormi boli dopytovaní ľudia, ktorí sú ťažšie dostupní prostredníctvom internetu. Vzorka je reprezentatívna z hľadiska pohlavia, veku, kraja, veľkosti sídla a vzdelania.
Všetky uvedené kvóty sú vzájomne previazané.
www.akonakupujeme.sk

Páčil sa vám tento článok? Ukážte ho aj iným.

MENU